P O V E S T E D E P A T R I M O N I U

 

BISERICI INLEMNITE DIN BANAT.

Restaurarea bisericii din lemn “Cuvioasa Paraschieva”, Crivina de Sus

 

„Amintirea trecutului este esenţială pentru simţul nostru de identitate: [...] a cunoaşte ceea ce am fost confirmă ceea ce suntem”, scria istoricul David Lowenthal. Am fost o cultură a lemnului, a respectului pentru valori, a tradiţiei/moştenirilor. Ce a mai rămas din acestea? (Pentru cine) merită ele redescoperite?

 

PENTRU CINE: Pentru bănăţenii care îşi pot redescoperi istoria regională, identitatea locală, povestea personală, cu potenţial de a se extinde şi în celelalte regiuni. Povestea merge mai departe… înapoi în timp.

CE: Povestea celei mai vechi biserici de lemn din Banat, aflată nu doar la limita dintre judeţe, ci la limita dintre istorii, la limita dintre mărire şi cădere.

Bisericuţa de lemn din Crivina de Sus, din zona Făgetului, este datată în anul 1670, fiind o construcţie de referință în arhitectura vernaculară, de importanţă majoră pentru comunitatea acelor vremuri, dar şi pentru patrimoniul naţional actual. Biserica este clasată monument de interes național, tip A TM-II-A06214.

Astăzi biserica se află într-o stare de degradare ce poate fi stopată prin intervenţii cât mai rapide, pentru a o reda nu doar localnicilor, ci tuturor celor care se simt legaţi de această parte de ţară.

CUM:

A. INTERVENȚII DIRECTE.În cadrul atelierului interdisciplinar Crivina de Sus 3-13 august 2014, Asociaţia Peisagiştilor din România a propus următoarele măsuri pentru a repune bisericuţa în drepturile iniţiale:

 

Acces principal

În parteneriat cu Primăria Pietroasa și comunitatea locală s-a realizat drenarea zonei mlaștinoase de pe drumul principal de acces înspre biserică, s-au curățat canalele de scurgere a apelor din apropierea drumului, iar drumul s-a pietruit.

Acoperire provizorie a bisericii

Au început analizele și studiile în vederea realizării proiectului tehnic de restaurare, pentru care s-a obținut din partea Consiliului Județean Timiș un Certificat de Urbanism. Lucrările au presupus realizarea unui releveu de detaliu și o scanare 3D a bisericii cu inventarierea și descrierea tuturor degradărilor. S-au făcut teste de fundare la fața locului, montându-se două fundații prefabricate din oțel.

Monumente funerare în cimitir

Monumentele funerare degradate căzute, au fost relevate, iar de-a lungul atelierului de sculptură în lemn s-au realizat martori ai câtorva monumente valoroase din lemn, prezente în cimitir. Tot în cadrul atelierului de sculptură în lemn s-a refăcut crucea centrală din cimitir, ridicată în cinstea eroilor căzuți în război.

Gard din nuiele împletite

S-a continuat gardul din nuiele împletite început în cadrul atelierului interdisciplinar din 2013.

 

 

B. CAMPANII LOCALE DE CONSTIENTIZARE ÎN CE PRIVEȘTE IMPORTANȚA PATRIMONIULUI

Proiectul a avut un impact deosebit în rândul comunității locale, anul acesta, încercându-se o implicare mai mare a locuitorilor în activitățile proiectului. Toate acestea, în timp, vor crește aprecierea „crivinenților” față de valorile culturale locale și vor readuce biserica ortodoxă ca reper central al comunității din Crivina de Sus.

 

 

  1. ÎNVĂȚARE INFORMALĂ

Dacă în România actuală se pune foarte puțin accent pe valoarea metdelor informale de învățare, seria de ateliere interdisciplinare organizate la Crivina de Sus (2013, 2014) demonstrează contrariul. Anul acesta participarea a fost diversă, s-au înscris participanți studenți din București și Timișoara, de la patru instituții de învățământ superior și cinci specializări. Metoda propusă în cadrul atelierului din 2013 și perfecționată anul acesta, cu aplicații concrete ziua și prezentări/discuții relaxate seara, au reușit să convingă o serie de invitați, specialiști în domeniul patrimoniului și teoreticieni, prezentările acestora provocând o serie de dezbateri.

În continuare amintim câteva dintre temele propuse spre dezbatere:

 

Arh. Raluca MUNTEANU, Reprezentant al Fundației Pro Patrimonio și coordonator al proiectului 60 Biserici de lemn (București), “ Factori de degradare a  lemnului”, “Principii de conservare a structurilor din lemn”;

Arh. Gabi PANASIU, Reprezentant Universitatea de Auhitectură și Urbanism „Ion Mincu ” București, „Conservarea Patrimoniului” ;

Lect. Univ. Dr. Gabriel Kelemen, Facultatea de Arte și Design Timișoara, “Chip, Masca, Pareidolie“ și Instalația de artă “Ancora, Crucea si Peștele“;

Smaranda SCORȚARU –”Despre cântece tradiționale ritualice”;

Prof. Univ. Dr. Daniel VIGHI, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), ”Amintiri despre patrimoniu”;

Prof.Univ.Dr. Otilia HEDEŞAN, Etnolog, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), “rom.biserică.Schiță pentru un traiect lingvistic și cultural“;

Arh. Sorin CIURARIU, Director Direcția de Urbanism, Primăria Municipiului Timișoara, “Despre astronomie, urbanism si invarianți urbani“;

Prof. dr. arh. Liliana ROȘIU, Universitatea ‘Politehnica’ din Timișoara, Facultatea de Arhitectură, “Biserici de lemn din Banat”;

Prof.Univ.Dr. Smaranda VULTUR, Antropolog, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT);

 

CE (VA) REZULTA:

Dincolo de aspectul filantropic, investiţia în patrimoniul cultural naţional şi în restaurarea acestuia este o modalitate de a reda unei regiuni (în acest caz) identitatea, este o investiţie în mai multe generaţii, este modalitatea de a ne asigura legătura cu urmaşii.

În mod mai concret, restaurarea patrimoniului duce şi la dezvoltare comunitară, regională, marşându-se în principal de unicitatea şi specificul zonei, marcate tocmai prin acest patrimoniu. Bisericile de lemn din zona Făgetului conferă tocmai acest aspect deosebit şi particularitate ariei Banatului.

Patrimoniul cultural poate ajuta la dezvoltarea sau stabilizarea unui brand local (şi mai) puternic, marcat de trăsături definitorii precum: valoare, tradiţie, moştenire. Cea mai veche construcţie de lemn din Banat nu poate lipsi, în opinia noastră, din construcţia unui astfel de brand.

Zona unde este situată bisericuţa de lemn este una extrem de pitorească, ofertantă sub aspectul peisajului natural, dar bogată şi sub aspectul patrimoniului imaterial (obiceiuri păstrate şi astăzi, poveşti fascinante despre personaje mitologice), cu potenţial pentru dezvoltarea unui turism rural. Este o muncă de pionierat, care poate deveni, în timp, exemplu de bune practici pentru ce înseamnă nu doar salvarea patrimoniului, ci salvarea unei întregi regiuni.

SPRE PAGINA PROIECTULUI

08 noiembrie. ORA 17.00

SALA DE ŞEDINŢE – CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ.

Conferinţele a_ta au făcut parte din programul obişnuit al anualelor precedente și s-au orientat aproape exclusiv, cu tematica lor, spre interiorul profesiei. a_ta 2014, cu tema “prezent!”, îşi propune să creeze premisele unui obicei, de întâlnire publică, care aduce perspective “din afară” în faţa comunității arhitecţilor locali. Alte profesii sunt invitate să reflecteze asupra condiţiei prezentului în arhitectură şi/sau arhitectului în prezent. Întelegem importanţa echipării arhitecţilor cu instrumente diverse necesare gestionării unor procese din ce în ce mai complexe care adesea depăşesc limitele (considerate) obişnuite ale practicii profesionale. Poziţionări politice (în sensul propriu) ca formă de participare, credem, vor conduce la augmentarea poziţiei arhitectului şi a profesiei în cadrul dezbaterii şi deciziei publice.

La prima ediţie ne propunem o discuţie despre activism, civism, resursele profesiei noastre în dialogul politic, despre arhitectură şi politicile publice, despre reflexe şi obiceiuri în raport cu autorităţile publice.

 

Formatul evenimentului: fiecare invitat susţine o conferinţă de 30-40 de minute.

Conferinţele sunt urmate de o sesiune de discuţii, moderate, cu posibilitatea ulterioară a publicului de a dialoga cu invitaţii.

ora 17.00 CONFERINŢE

ŞERBAN ŢIGĂNAS - arhitect

ANAMARIA VRABIE – economist, analist urban

VINTILĂ MIHĂILESCU – antropolog

CONSTANTIN HOSTIUC – critic de artă

ora 19.00 – 19.15 pauză

ora 19.15 -20.30 DISCUŢIE MODERATĂ DE SERBAN ŢIGĂNAŞ

Pornind de la premiza că educația de arhitectură constituie un interes major al breslei arhitecților, iar proiectele realizate de studenți pentru studenți reprezintă o componentă importantă a educaţiei de arhitectură, a_ta 2014 se implică în sprijinirea unui demers de proiect studențesc, ca rezultat al unui concurs deidei.

Vă invităm astfel la dialog – resursă vitală a negocierii continue a intereselor comunităților în raport cu mediul antropizat!

Arhitectura pentru viitori arhitecți face parte din categoria de evenimente “Educație” care își va propune generarea unor dezbateri, la limita dintre Educație și Profesie.

Prin prezentul eveniment solicităm propuneri pentru proiecte studențești, puse în practică sub forma unui workshop/conferință/dezbatere ș.a, convergente cu tema anualei, în cadrul cărora studenții pot deveni prezenți în breaslă și/sau comunitate. Evenimentul propus va fi evaluat prin prisma legăturii dintre educație și profesie, ca mijloc de transpunere al studenților în miezul profesiei.

Demersul evenimentului va lua urmări următoarele aspecte:
- abordarea evenimentului din perspectiva breslei;
- modul în care evenimentul se raportează la diferite comunități, dar în special la cea a studenților arhitecți;
- valoarea didactică a evenimentului;
- pragmatism și capacitate de bună organizare;
- prezentarea obiectivelor și a rezultatelor preconizate.

Dialogul va pune față în față actorii principali – studenții, cadre didactice și arhitecți, într-o dezbatere publică moderată. Scopul final este alegerea proiectului cel mai complet din perspectiva audienței implicate în procesul de dezbatere.

Calendar:

01.09.2014 – lansarea concursului în mediile digitale.
02.09 – 12.10.2014 – elaborarea propunerilor.
02.09 – 26.09.2014 ora 24:00- rundă de întrebări referitoare la acest eveniment prin intermediul adresei de mail contact@anualadearhitectura.ro
28.09.2014 ora 12:00- publicarea răspunsurilor la întrebări pe site-ul anualei la pagina dedicată evenimentului.
12.10, ora 24:00 – predarea propunerilor.
13.09 – 20.10- publicarea în mediul digital și fizic (la avizierul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișioara) a proiectelor participante, cu păstrarea anonimatului.
20.10- dezbatere cu studenți și moderatori invitați, având ca rezultat alegerea prin vot a proiectului câștigator, în urma prezentărilor proiectelor.
21.10, ora 12:00- publicarea rezultatelor, a proiectelor participante și a procesului verbal de jurizare pe site-ul anualei, la pagina dedicată evenimentului.
21.10 – 31.10.2014- semnarea contractului de colaborare între OAR Timiș și câștigătorul concursului sau reprezentantul echipei câștigătoare.

Intervalul de punere în practică a evenimentului câștigător: 1 noiembrie – 30 noiembrie.

Regulamentul concursului:

http://anualadearhitectura.ro/wp-content/uploads/2014/05/E02-REGULAMENT-ARHITECTURA-PENTRU-VIITORI-ARHITECTI.pdf

Detalii despre concurs:

http://anualadearhitectura.ro/ro/e02-arhitectura-pentru-viitori-arhitecti/

Filiala Timiş a OAR are plăcerea de a vă invita să participaţi la prima ediţie a concursului pentru text de arhitectură a_ta 2014. Concursul, lansat în premieră anul acesta, este deschis tuturor celor interesaţi de discursul teoretic arhitectural şi de manifestările sale în peisajul arhitectural autohton.

Ediţia din 2014 a a_ta, a cărei temă generală este “prezent!”, îşi propune ca prin această iniţiativă să stimuleze şi să promoveze textul de arhitectură, facilitând astfel un alt tip de prezenţă decât cea strict materială consacrată obiectului arhitectural. Tema concursului – abordarea critică a relaţiei dintre arhitectură şi prezentul economic, politic, social, cultural etc. în care aceasta se inserează – apare din necesitatea de a investiga şi reevalua dimensiunea temporală a arhitecturii, necesitate generată de mutaţia contemporană a figurii arhitectului din producător de obiecte în cea de manager de procese.

Participanții pot fi studenți, critici de arhitectură sau artă, profesori, filosofi, teoreticieni, sociologi sau arhitecți, urbanişti, designeri cu înclinații către teorie, etc. care pot realiza un eseu critic pe tema propusă.
Premiul pentru eseul câştigător constă în suma de 2000 lei şi va fi decernat cu ocazia galei de premiere a a_ta 2014 care va avea loc în luna decembrie.
Juriul este format din 3 membri: conf. dr. arh. Francoise Pamfil, prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade, prof. dr. arh. Ioan Andreescu.

Regulamentul concursului:

http://anualadearhitectura.ro/wp-content/uploads/2014/05/regulament-text-de-arhitectura-a_ta-2014.pdf

Calendarul concursului:

- lansare: 1 august
- întrebări şi răspunsuri: 1 august – 31 august
(întrebările se vor trimite de către participanţi pe adresa de mail contact@anualadearhitectura.ro iar răspunsurile vor fi postate pe site-ul anualei)
- termen limită înscriere eseuri: 3 noiembrie
(eseurile se vor preda on-line prin intermediul formularului de pe site-ul http://anualadearhitectura.ro/ro/p01-text-de-arhitectura/)
- jurizare: 17 noiembrie – 30 noiembrie
- anunţarea eseului câştigător: 3 decembrie
- decernarea premiului: 12 decembrie

Detalii despre concus:

http://anualadearhitectura.ro/ro/p01-text-de-arhitectura/


CARTOLINA_PRINT

Fișier în format .PDF, gramaj recomandat pentru print pe suport alb 250g/mp.

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE – ARHITECŢI DESPRE PREZENT

 

Filiala Timiş a Ordinului Arhitectilor din România are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la proiectul “ARHITECŢI DESPRE PREZENT”, derulat în cadrul anualei timişorene de arhitectură a_ta 2014 cu tema prezent!. Vă provocăm ca prin completarea cartolinei anexate, să vă exprimaţi viziunea asupra semnificaţiei prezentului în arhitectură. Scopul acestei iniţiative este ca împreună să înţelegem această semnificaţie – astfel vom putea deveni mai prezenţi, atât în cadrul breslei cât şi în contextul general în care activăm.

 

“ARHITECŢI DESPRE PREZENT” reprezintă o formă de comunicare cu membri ai breslei din trei tipuri de context diferite: local, naţional şi internațional. Participanţii sunt invitaţi să ilustreze pe cartolinele puse la dispoziţie, un răspuns la întrebarea: ”Cum percepeţi prezentul în arhitectură?”. Răspunsurile vor fi colectate şi arhivate, atât fizic cât şi digital, pe categorii ce ţin de locaţia de unde provin. Ulterior, vor fi expuse printr-un prim eveniment în Timişoara și interpretate de participanţii la eveniment şi de comunitatea virtuală nou creată. Colecţia rezultată va fi disponibilă şi în mediul digital pe www.anualadearhitectura.ro.

 

Proiectul materializat prin acest chestionar grafic aduce împreună, în mediul digital și spațial, arhitecți care își trăiesc meseria și prezentul diferit. Provocându-vă să vă exprimaţi viziunea prin desen, ca răspuns la aceeași întrebare simplă, încercăm să obținem statistic, cultural și emoțional o imagine mai largă asupra semnificației prezentului pentru breaslă.

 

Instrucţiuni de completare:

Vă rugăm să ilustraţi pe versoul cartolinei ataşate, un răspuns la întrebarea: Cum percepeţi prezentul în arhitectură? (schiţă, desen sau orice altă formă grafică)

 

Program de desfăşurare “ARHITECŢI DESPRE PREZENT”:

- lansarea proiectului: 29 iunie 2014

- data-limită de primire a cartolinelor:   3 noiembrie 2014

- expoziţia ARHITECŢI DESPRE PREZENT: 10 noiembrie 2014

 

a_ta este cel mai important eveniment din peisajul arhitectural timişorean, organizat de către Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România, acordat din Timbrul Arhitecturii. Ediţia de acest an, cu tema prezent!, intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze diferite forme de interacţiune prin intermediul unor acţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o linie temporală de 6 luni.

Pentru mai multe detalii despre desfăşurarea anualei vă puteţi adresa echipei de organizare prin intermediul adresei de mail contact@anualadearhitectura.ro sau accesând site-ulwww.anualadearhitectura.ro.

 

Cu deosebită consideraţie,

Oana Simionescu

coordonator a_ta 2014

CARTOLINA_PRINT-01CARTOLINA_PRINT

Fișier în format .PDF, dimensiune finală 140x100mm, gramaj recomandat pentru print pe suport alb 300g/mp.

 

 

ARHITECŢI DESPRE PREZENT

Cum percepeţi prezentul în arhitectură?

 

În prezent, limitele în care ne desfășurăm  activitatea sunt tot mai moi. Iar datorită evoluției tehnologiilor timpul are un ritm tot mai accelerat. În acest context, ne întrebăm cum s-a schimbat arhitectura și cum o vedeți voi, cei din breaslă, în prezent!

Prin intermediul proiectului ARHITECȚI DESPRE PREZENT vă invităm să vă exprimaţi grafic viziunea, ca răspuns la întrebarea: Cum percepeţi prezentul în arhitectură?

Dorim să colecționăm cât mai multe impresii personale, pentrua putea construi o imagine de ansamblu asupra modului în care este percepută, în acest timp și spațiu, arhitectura.

Rezultatul acestui proces va fi colectat, arhivat și expus în cadrul anualei timișorene de arhitectură. Prima expoziție va avea loc la Timișoara, în data de 10 noiembrie 2014. Din acest considerent, vă rugăm să ne trimiteți cartolinele completate până la data de 3 noiembrie 2014. Colecţia rezultată va fi disponibilă şi în mediul digital pewww.anualadearhitectura.ro.

Cartolinele se vor distribui cu ajutorul secretariatelor filialelor OAR regionale de unde le veţi putea ridica, respectiv preda odată completate. Cartolinele se pot trimite şi direct, prin poştă sau curier, la adresa înscrisă deja pe verso.

Proiectul “ARHITECŢI DESPRE PREZENT”, este derulat în cadrul anualei timişorene de arhitectură, a_ta 2014, cu tema prezent!, organizată de către OAR Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al OAR, acordat din Timbrul Arhitecturii.

 

a_ta este cel mai important eveniment din peisajul arhitectural timişorean, organizat de către Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România, acordat din Timbrul Arhitecturii. Ediţia de acest an, cu tema prezent!, intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze diferite forme de interacţiune prin intermediul unor acţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o linie temporală de 6 luni.
 
Pentru mai multe detalii despre desfăşurarea anualei vă puteţi adresa echipei de organizare prin intermediul adresei de mail contact@anualadearhitectura.ro sau accesând site-ul www.anualadearhitectura.ro.

 

Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiş, în parteneriat cu Asociaţia “De-a arhitectura”, are deosebita plăcere de a vă invita la evenimentul “Arhitectura şi copiii” din cadrul a_ta 2014, care va avea loc în data de 18 iunie, ora 11:00, la sala de sport a Universităţii de Vest Timişoara, sala de baschet, str. Vasile Pârvan, nr. 4. 
de-a arhitectura este o asociaţie non-profit care își propune dezvoltarea și promovarea educației de arhitectură şi mediu construit pentru copii, în vederea conştientizării şi a cunoaşterii valorilor arhitecturii, design-ului şi ale urbanismului. În Timișoara programul “de-a arhitectura în oraşul meu” iniţiat de asociaţia de-a arhitectura a început să fie implementat la începutul anului școlar curent, iar în prezent 430 de elevi învață despre arhitectură în 8 școli, respectiv 19 clase, cu ajutorul învățătorilor și al celor 19 voluntari arhitecți sau studenți arhitecți.
“Arhitectura şi copiii” face parte din categoria de evenimente dedicate educaţiei din cadrul a_ta 2014. Împreună cu partenerii de la de-a arhitectura ne propunem prin această acţiune să încheiem un an de activităţi destinate copiilor printr-o reuniune a tuturor celor implicaţi- elevi, învăţătoare, arhitecţi voluntari, părinţi, bunici. Cu prilejul acesteia vor fi expuse machetele create de elevi în timpul orelor de curs opţional “de-a arhitectura în şcoala mea”, se vor acorda diplomele “de-a arhitectura” şi vor fi premiate cele mai frumoase machete.

Pe perioada de 6 luni a a_ta2014, va invitam sa contribuiti la colectia de imagini obtinute folosind INSTAGRAM. Este suficient sa folositi urmatoarele tag-uri pentru a vedea imaginile voastre pe pagina web a anualei:

#a_ta2014

#afis_a_ta2014

#echipa_a_ta2014

#eveniment_a_ta2014

#media_a_ta2014

#educatie_a_ta2014

#start_a_ta2014

#profesie_a_ta2014

#strada_a_ta2014

Conceptul ediţiei 2014 a a_ta este “prezent!”. Dublul sens al acestui cuvânt vine în contrast cu o stare de fapt definită de absenţa acută a dialogului, a implicării, în ultimă instanţă absenţa profesiei din mediul în care activează. Evenimentul de lansare a anualei va avea loc pe data de 16 iunie, orele 18:30, la Casa Artelor, str. Augustin Pacha nr. 8, Timişoara. Cu acest prilej va avea loc vernisajul expoziţiei retrospective a_ta 2007-2013- o inedită perspectivă de ansamblu asupra proiectelor nominalizate la ediţiile precedente a_ta.