CONCURS

01Sep 2014

Pornind de la premiza că educația de arhitectură constituie un interes major al breslei arhitecților, iar proiectele realizate de studenți pentru studenți reprezintă o componentă importantă a educaţiei de arhitectură, a_ta 2014 se implică în sprijinirea unui demers de proiect studențesc, ca rezultat al unui concurs deidei.

Vă invităm astfel la dialog – resursă vitală a negocierii continue a intereselor comunităților în raport cu mediul antropizat!

Arhitectura pentru viitori arhitecți face parte din categoria de evenimente “Educație” care își va propune generarea unor dezbateri, la limita dintre Educație și Profesie.

Prin prezentul eveniment solicităm propuneri pentru proiecte studențești, puse în practică sub forma unui workshop/conferință/dezbatere ș.a, convergente cu tema anualei, în cadrul cărora studenții pot deveni prezenți în breaslă și/sau comunitate. Evenimentul propus va fi evaluat prin prisma legăturii dintre educație și profesie, ca mijloc de transpunere al studenților în miezul profesiei.

Demersul evenimentului va lua urmări următoarele aspecte:
- abordarea evenimentului din perspectiva breslei;
- modul în care evenimentul se raportează la diferite comunități, dar în special la cea a studenților arhitecți;
- valoarea didactică a evenimentului;
- pragmatism și capacitate de bună organizare;
- prezentarea obiectivelor și a rezultatelor preconizate.

Dialogul va pune față în față actorii principali – studenții, cadre didactice și arhitecți, într-o dezbatere publică moderată. Scopul final este alegerea proiectului cel mai complet din perspectiva audienței implicate în procesul de dezbatere.

Calendar:

01.09.2014 – lansarea concursului în mediile digitale.
02.09 – 12.10.2014 – elaborarea propunerilor.
02.09 – 26.09.2014 ora 24:00- rundă de întrebări referitoare la acest eveniment prin intermediul adresei de mail contact@anualadearhitectura.ro
28.09.2014 ora 12:00- publicarea răspunsurilor la întrebări pe site-ul anualei la pagina dedicată evenimentului.
12.10, ora 24:00 – predarea propunerilor.
13.09 – 20.10- publicarea în mediul digital și fizic (la avizierul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișioara) a proiectelor participante, cu păstrarea anonimatului.
20.10- dezbatere cu studenți și moderatori invitați, având ca rezultat alegerea prin vot a proiectului câștigator, în urma prezentărilor proiectelor.
21.10, ora 12:00- publicarea rezultatelor, a proiectelor participante și a procesului verbal de jurizare pe site-ul anualei, la pagina dedicată evenimentului.
21.10 – 31.10.2014- semnarea contractului de colaborare între OAR Timiș și câștigătorul concursului sau reprezentantul echipei câștigătoare.

Intervalul de punere în practică a evenimentului câștigător: 1 noiembrie – 30 noiembrie.

Regulamentul concursului:

http://anualadearhitectura.ro/wp-content/uploads/2014/05/E02-REGULAMENT-ARHITECTURA-PENTRU-VIITORI-ARHITECTI.pdf

Detalii despre concurs:

http://anualadearhitectura.ro/ro/e02-arhitectura-pentru-viitori-arhitecti/

01Sep 2014

Filiala Timiş a OAR are plăcerea de a vă invita să participaţi la prima ediţie a concursului pentru text de arhitectură a_ta 2014. Concursul, lansat în premieră anul acesta, este deschis tuturor celor interesaţi de discursul teoretic arhitectural şi de manifestările sale în peisajul arhitectural autohton.

Ediţia din 2014 a a_ta, a cărei temă generală este “prezent!”, îşi propune ca prin această iniţiativă să stimuleze şi să promoveze textul de arhitectură, facilitând astfel un alt tip de prezenţă decât cea strict materială consacrată obiectului arhitectural. Tema concursului – abordarea critică a relaţiei dintre arhitectură şi prezentul economic, politic, social, cultural etc. în care aceasta se inserează – apare din necesitatea de a investiga şi reevalua dimensiunea temporală a arhitecturii, necesitate generată de mutaţia contemporană a figurii arhitectului din producător de obiecte în cea de manager de procese.

Participanții pot fi studenți, critici de arhitectură sau artă, profesori, filosofi, teoreticieni, sociologi sau arhitecți, urbanişti, designeri cu înclinații către teorie, etc. care pot realiza un eseu critic pe tema propusă.
Premiul pentru eseul câştigător constă în suma de 2000 lei şi va fi decernat cu ocazia galei de premiere a a_ta 2014 care va avea loc în luna decembrie.
Juriul este format din 3 membri: conf. dr. arh. Francoise Pamfil, prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade, prof. dr. arh. Ioan Andreescu.

Regulamentul concursului:

http://anualadearhitectura.ro/wp-content/uploads/2014/05/regulament-text-de-arhitectura-a_ta-2014.pdf

Calendarul concursului:

- lansare: 1 august
- întrebări şi răspunsuri: 1 august – 31 august
(întrebările se vor trimite de către participanţi pe adresa de mail contact@anualadearhitectura.ro iar răspunsurile vor fi postate pe site-ul anualei)
- termen limită înscriere eseuri: 3 noiembrie
(eseurile se vor preda on-line prin intermediul formularului de pe site-ul http://anualadearhitectura.ro/ro/p01-text-de-arhitectura/)
- jurizare: 17 noiembrie – 30 noiembrie
- anunţarea eseului câştigător: 3 decembrie
- decernarea premiului: 12 decembrie

Detalii despre concus:

http://anualadearhitectura.ro/ro/p01-text-de-arhitectura/