P O V E S T E D E P A T R I M O N I U

BISERICI INLEMNITE DIN BANAT.

Restaurarea bisericii din lemn “Cuvioasa Paraschieva”, Crivina de Sus

 „Amintirea trecutului este esenţială pentru simţul nostru de identitate: [...] a cunoaşte ceea ce am fost confirmă ceea ce suntem”, scria istoricul David Lowenthal. Am fost o cultură a lemnului, a respectului pentru valori, a tradiţiei/moştenirilor. Ce a mai rămas din acestea? (Pentru cine) merită ele redescoperite?

PENTRU CINE: Pentru bănăţenii care îşi pot redescoperi istoria regională, identitatea locală, povestea personală, cu potenţial de a se extinde şi în celelalte regiuni. Povestea merge mai departe… înapoi în timp.

CE: Povestea celei mai vechi biserici de lemn din Banat, aflată nu doar la limita dintre judeţe, ci la limita dintre istorii, la limita dintre mărire şi cădere.

Bisericuţa de lemn din Crivina de Sus, din zona Făgetului, este datată în anul 1670, fiind o construcţie de referință în arhitectura vernaculară, de importanţă majoră pentru comunitatea acelor vremuri, dar şi pentru patrimoniul naţional actual. Biserica este clasată monument de interes național, tip A TM-II-A06214.

Astăzi biserica se află într-o stare de degradare ce poate fi stopată prin intervenţii cât mai rapide, pentru a o reda nu doar localnicilor, ci tuturor celor care se simt legaţi de această parte de ţară.

CUM:

 

A. INTERVENȚII DIRECTE.În cadrul atelierului interdisciplinar Crivina de Sus 3-13 august 2014, Asociaţia Peisagiştilor din România a propus următoarele măsuri pentru a repune bisericuţa în drepturile iniţiale:

Acces principal

În parteneriat cu Primăria Pietroasa și comunitatea locală s-a realizat drenarea zonei mlaștinoase de pe drumul principal de acces înspre biserică, s-au curățat canalele de scurgere a apelor din apropierea drumului, iar drumul s-a pietruit.

Acoperire provizorie a bisericii

Au început analizele și studiile în vederea realizării proiectului tehnic de restaurare, pentru care s-a obținut din partea Consiliului Județean Timiș un Certificat de Urbanism. Lucrările au presupus realizarea unui releveu de detaliu și o scanare 3D a bisericii cu inventarierea și descrierea tuturor degradărilor. S-au făcut teste de fundare la fața locului, montându-se două fundații prefabricate din oțel.

Monumente funerare în cimitir

Monumentele funerare degradate căzute, au fost relevate, iar de-a lungul atelierului de sculptură în lemn s-au realizat martori ai câtorva monumente valoroase din lemn, prezente în cimitir. Tot în cadrul atelierului de sculptură în lemn s-a refăcut crucea centrală din cimitir, ridicată în cinstea eroilor căzuți în război.

Gard din nuiele împletite

S-a continuat gardul din nuiele împletite început în cadrul atelierului interdisciplinar din 2013.

B. CAMPANII LOCALE DE CONSTIENTIZARE ÎN CE PRIVEȘTE IMPORTANȚA PATRIMONIULUI

Proiectul a avut un impact deosebit în rândul comunității locale, anul acesta, încercându-se o implicare mai mare a locuitorilor în activitățile proiectului. Toate acestea, în timp, vor crește aprecierea „crivinenților” față de valorile culturale locale și vor readuce biserica ortodoxă ca reper central al comunității din Crivina de Sus.

 

ÎNVĂȚARE INFORMALĂ

Dacă în România actuală se pune foarte puțin accent pe valoarea metdelor informale de învățare, seria de ateliere interdisciplinare organizate la Crivina de Sus (2013, 2014) demonstrează contrariul. Anul acesta participarea a fost diversă, s-au înscris participanți studenți din București și Timișoara, de la patru instituții de învățământ superior și cinci specializări. Metoda propusă în cadrul atelierului din 2013 și perfecționată anul acesta, cu aplicații concrete ziua și prezentări/discuții relaxate seara, au reușit să convingă o serie de invitați, specialiști în domeniul patrimoniului și teoreticieni, prezentările acestora provocând o serie de dezbateri.

În continuare amintim câteva dintre temele propuse spre dezbatere:

 

Arh. Raluca MUNTEANU, Reprezentant al Fundației Pro Patrimonio și coordonator al proiectului 60 Biserici de lemn (București), “ Factori de degradare a  lemnului”, “Principii de conservare a structurilor din lemn”;

Arh. Gabi PANASIU, Reprezentant Universitatea de Auhitectură și Urbanism „Ion Mincu ” București, „Conservarea Patrimoniului” ;

Lect. Univ. Dr. Gabriel Kelemen, Facultatea de Arte și Design Timișoara, “Chip, Masca, Pareidolie“ și Instalația de artă “Ancora, Crucea si Peștele“;

Smaranda SCORȚARU –”Despre cântece tradiționale ritualice”;

Prof. Univ. Dr. Daniel VIGHI, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), ”Amintiri despre patrimoniu”;

Prof.Univ.Dr. Otilia HEDEŞAN, Etnolog, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), “rom.biserică.Schiță pentru un traiect lingvistic și cultural“;

Arh. Sorin CIURARIU, Director Direcția de Urbanism, Primăria Municipiului Timișoara, “Despre astronomie, urbanism si invarianți urbani“;

Prof. dr. arh. Liliana ROȘIU, Universitatea ‘Politehnica’ din Timișoara, Facultatea de Arhitectură, “Biserici de lemn din Banat”;

Prof.Univ.Dr. Smaranda VULTUR, Antropolog, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT);

 

CE (VA) REZULTA:

Dincolo de aspectul filantropic, investiţia în patrimoniul cultural naţional şi în restaurarea acestuia este o modalitate de a reda unei regiuni (în acest caz) identitatea, este o investiţie în mai multe generaţii, este modalitatea de a ne asigura legătura cu urmaşii.

În mod mai concret, restaurarea patrimoniului duce şi la dezvoltare comunitară, regională, marşându-se în principal de unicitatea şi specificul zonei, marcate tocmai prin acest patrimoniu. Bisericile de lemn din zona Făgetului conferă tocmai acest aspect deosebit şi particularitate ariei Banatului.

Patrimoniul cultural poate ajuta la dezvoltarea sau stabilizarea unui brand local (şi mai) puternic, marcat de trăsături definitorii precum: valoare, tradiţie, moştenire. Cea mai veche construcţie de lemn din Banat nu poate lipsi, în opinia noastră, din construcţia unui astfel de brand.

Zona unde este situată bisericuţa de lemn este una extrem de pitorească, ofertantă sub aspectul peisajului natural, dar bogată şi sub aspectul patrimoniului imaterial (obiceiuri păstrate şi astăzi, poveşti fascinante despre personaje mitologice), cu potenţial pentru dezvoltarea unui turism rural. Este o muncă de pionierat, care poate deveni, în timp, exemplu de bune practici pentru ce înseamnă nu doar salvarea patrimoniului, ci salvarea unei întregi regiuni.

 

 


În urma procesului de jurizare, juriul a ales drept proiect câștigător al concursului E03 – PRACTICA STUDENȚEASCĂ, proiectul BISERICI ÎNLEMNITE.

Procesul verbal al juriului poate fi găsit AICI.

 

 

Descarcă documentația de concurs format .PDF

TEMA E03 PRACTICA STUDENȚEASCĂ

E03 ANEXA 1 – FORMAT

E03 ANEXA 2 – REGULAMENTUL DE PRACTICĂ UPT

 

Anexe la regulamentul de practiă U.P.T.

CONVENŢIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ
 
ATESTAT DE PRACTICĂ
 
 
 
PRACTICA STUDENŢEASCĂ
 
01. Anuala de arhitectură – context
Anuala timișoreană de arhitectură - a_ta - este un eveniment organizat de către Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecţilor din România, acordat din Timbrul Arhitecturii.Proiectul a debutat în 2004 printr-o reuniune de mici dimensiuni numită “Seara Arhitecturii”. De atunci, a_ta a devenit o manifestare care își propune să recunoască excelenţa în practica locală premiind arhitectura de calitate în cadrul unor evenimente festive. Expunerea discursului arhitectural local a fost completată mereu de conferinţele anuale, care au încercat să lărgească graniţele contextului în care operăm.a_ta 2014 intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze diferite forme de interacţiune prin intermediul unor acţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o linie temporală de 6 luni. Întregul proiect va fi compus din mai multe evenimente, coagulate în patru categorii importante pentru perceperea breslei: educaţie, start, profesie, stradă.Tema anualei – “prezent!” – apare ca o posibilă abordare a contextului interior, în perpetuă tranziţie, în care absenţa a devenit cea mai lizibilă formă a prezenţei/prezentului. Aceasta are două înţelesuri concomitente: unul legat de spaţiu, altul legat de timp – care este de faţă, aflat acolo unde se vorbește sau se face ceva respectiv care are loc în timpul de faţă, actual.a_ta 2014 își propune, prin această atitudine, să dezvolte platformele de comunicare dintre diverse grupuri de interes și, implicit, extinderea și activarea comunităţilor interesate de temele spaţiului construit.Întelegând educaţia de arhitectură ca interes important al breslei arhitecţilor şi practica studenţească ca o componentă importantă a educaţiei de arhitectură, a_ta 2014 se implică în sprijinirea unui demers de practică studenţească – ca rezultat al unui concurs de idei.Mai multe detalii despre anuala de arhitectură de anul acesta puteţi afla accesând adresa de web sau urmărind pagina de facebook.
 
02. Practica studenţească – obiective
Prin prezentul eveniment solicităm propuneri pentru practici studenţești convergente cu tema anualei, în cadrul cărora studenţii pot deveni prezenţi în breaslă și/sau comunitate. Ne interesează deci valoarea practicii ca element de legătură dintre educaţie și profesie sau ca mijloc de inserţie al studenţilor în profesie.*
Educaţia este vitală în obţinerea durabilităţii şi a calităţii mediului. Pentru aceasta este necesară dezvoltarea în cadrul comunităţii a capacităţii de înţelegere a arhitecturii, peisagisticii şi amenajării urbane, precum şi a proceselor de modelare a mediului nostru. Această politică are rolul de a promova un context în care cetăţenii să aibă încredere şi să aibă capacitatea de a se angaja eficient în crearea şi managementul unui mediu construit de înaltă calitate.”  - Politica pentru arhitectură în România 2010-2015.
În structura evenimentelor propuse ne interesează să regăsim următoarea atitudine: să consideraţi evenimentul din perspectiva breslei; să consideraţi modul în care evenimentul se raportează la diferite comunităţi; să consideraţi valoarea didactică a evenimentului; să daţi dovadă de pragmatism și capacitate de bună organizare; să prezentaţi de la început o listă de obiective și rezultate preconizate.
Astăzi, figura arhitectului nu mai poate fi percepută doar în termeni de «producător de obiecte», ci mai degrabă ca şi «strateg de procese». În fapt, problema nu se mai reduce la a crea o formă, locală sau globală (de a o închide, finisa, completa sau decora), ci mai degrabă la a genera regulile jocului. Strategul dezvoltă o logică evolutivă pentru structuri incomplete, aflate într-o perpetuă – sau virtuală – metamorfoză: structuri – cum ar fi însuşi cea a oraşului contemporan – în continuă transformare, recuperare şi modernizare. Procese, deci, în loc de întâmplări.” Manuel Gausa
Practica studenţească face parte din categoria de evenimente “Educaţie” care își va propune generarea unor dezbateri, la limita dintre Educaţie și Profesie.

03. Calendar
30.05 – lansarea concursului în cadrul evenimentului SERI(I)LE D’ARC şi în mediile digitale.
30.05 – 09.06 – elaborarea propunerilor
09.06, ora 24:00 – predarea propunerilor la adresa: 
contact@anualadearhitectura.ro
10.06- ora 12:00 publicarea propunerilor pe 
facebook/anuala timişoreană de arhitectură.
10.06 – 12.06, ora 12:00 – perioada în care se pot vota proiectele, în mediul digital - 
facebook/anuala timişoreană de arhitectură.
12.06 – jurizarea proiectelor votate
12.06, ora 24:00 – publicarea rezultatelor pe site-ul anualei
Intervalul de execuţie a proiectului de practică: 30 iunie – 15 august.
Vă puteţi adresa echipei de organizare, pentru întrebări referitoare la acest eveniment, prin intermediul adresei de mail contact@anualadearhitectura.ro, până la data de 08.06.
 
04. Juriu
reprezentant al OAR filiala Timiş:  Rudolf Graef
Echipa de organizare a_ta 2014: Oana Simionescu, Bogdan Isopescu, Simina Cuc, Jianu Robert, Cristina Milici, Alexandru Cozma, Anda Maier si Sergiu Sabău.
reprezentant al Asociaţiei de la 4: Adrian Foltean
 
05. Predarea
Conceptul și propunerea de practică pot fi prezentate, după preferinţele participantului, prin orice instrumente considerate potrivite: text, fotografie, simulări foto, desene, etc., folosind formatul pus la dispoziţie - ANEXA 1 (A4)
Numărul de pagini este la latitudinea participantului cu condiţia predării unui singur fişier PDF.
In orice situaţie prezentarea trebuie să conţină, obligatoriu, următoarele piese:
- se vor prezenta conceptul practicii și obiectivele sale didactice prin intermediul unui text descriptiv.
- se va prezenta o simulare de buget pentru cei 1000 de lei puși la dispoziţie de organizatori, și se va preciza existenţa unor fonduri suplimentare dacă este cazul. Finanţarea din partea OAR filiala Timiș, prin programul a_ta 2014, se poate adăuga la resurse financiare existente sau obţinute prin sponsorizări, donaţii etc.
- se va preciza numărul de locuri disponibile pentru studenţi arhitecţi, precum și pentru alte specializări dacă este cazul.
- se va preciza perioada în care se va desfășura practica
- se va preciza locaţia practicii
- se vor preciza facilităţile oferite în cadrul practicii: cazare, masă, transport, diurnă, etc.
- se vor prezenta costurile practicii din perspectiva studentului
- se vor preciza abilităţile necesare, din partea studentului, pentru a putea participa la practică, precum și abilităţile dobândite în urma efectuării practicii
- se vor preciza beneficiile acestui proiect din perspectiva celor 3 parteneri: Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Timiș; Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara; participantul la practică.
- se va prezenta un acord de principiu între organizatorul de practică și un cadru didactic al Facultăţii de Arhitectură, care va coordona practica, conform regulamentului de practică al UPT - 
ANEXA 2
- în cazul în care practica se bazează pe diverse parteneriate, se vor prezenta acorduri de principiu cu posibilii parteneri
- prezentarea va conţine un scurt CV al organizatorului de practică, respectiv al coordonatorului colectivului de organizare
 
06. Criterii de evaluare
- importanţa evenimentului din perspectiva breslei arhitecţilor.
- comunităţile ţintite de proiect.
- valoarea practicii ca parte din procesul didactic.
- capacitatea de organizare a practicii, aparentă din documentaţia predată.
- rezultatele preconizate.
 
07. Regulament de participare
Eligibilitate:
Participarea la concurs este deschisă oricui: cadre didactice, asociaţii, studenţi, grupuri formale sau grupuri informale, din cadrul sau din afara profesiei de arhitect, respectând următoarele condiţii:
Regulament general:
- pentru ca practica să fie posibilă se va prezenta un acord de principiu între organizatorul de practică și un cadru didactic al Facultăţii de Arhitectură, care va coordona practica, conform regulamentului de practică al UPT.
- organizatorul practicii se va obliga să respecte regulamentul de practică al UPT în ceea ce privește organizarea practicii - 
ANEXA 2
- organizatorul practicii se obligă să predea la concurs toate piesele cerute, respectând layout-ul pus la dispoziţie. Predarea pe alt tip de format, sau predarea în formă incompletă va atrage după sine descalificarea, respectiv omiterea propunerii din procesul de jurizare.
- în urma jurizării, câștigătorul se obligă să semneze un contract cu organizatorul concursului, în cadrul căruia se vor stabili obligaţiile părţilor. Doar în urma semnării contractului câștigarea concursului devine validă, și se poate proceda spre acordarea sumei de 1000 lei, stabilită ca premiu prin prezenta temă de concurs.
- în cazul în care părţile nu pot ajunge la consens în ceea ce privește semnarea contractului în termen de 10 zile lucrătoare de la anunţarea câștigătorului pe site-ul 
www.anualadearhitectura.ro, premiul – respectiv suma de 1000 lei – se va acorda proiectului de pe locul 2.
- în cazul în care completul de jurizare va considera că niciunul dintre proiecte nu întrunește condiţiile necesare pentru a putea fi premiat, acesta își rezervă dreptul de a nu acorda premiul întâi.
- premiul concursului constă în suma de 1000 lei care va fi folosită exclusiv pentru a bugeta activităţile presupuse de practică
- în suma de 1000 lei nu pot fi prevăzute cheltuieli pentru organizarea practicii: remuneraţii organizator, cheltuieli de întreţinere a vreunei locaţii, transport, cazare, diurnă sau protocol pentru organizatorul de practică.
- participantul la concurs se obligă să respecte calendarul concursului.
- se pot adresa întrebări referitoare la prezenta documentaţie, doar prin intermediul adresei de contact pusă la dispoziţie mai sus.
 
timelineE03-02
 
 
Înapoi