”Să prezinți un rezultat fără a înțelege procesul produce doar o copie, care, așa cum se întâmplă și în cazul speciei umane, duce la degenerarea speciei. Arhitectura, cea de bună calitate, pe care o știm și o iubim, este creație. (…) Creatorii, cei care au avut acces la educația formală, au datoria morală (și strategică) de a-și disemina cunoștințele, împreună cu felul lor de a vedea și de a activa în această lume.
Educarea utilizatorilor arhitecturii este o sarcină de bază a înşiși arhitecților, comparabilă cu literatura scriitorilor și cu muzica muzicienilor. Arhitectura și bucuria spațiilor de calitate ar trebui predată de la vârste fragede.” 1
”Educaţia este vitală în obţinerea durabilităţii şi a calităţii mediului. Pentru aceasta este necesară dezvoltarea în cadrul comunităţii a capacităţii de înţelegere a arhitecturii, peisagisticii şi amenajării urbane, precum şi a proceselor de modelare a mediului nostru. Această politică are rolul de a promova un context în care cetăţenii să aibă încredere şi să aibă capacitatea de a se angaja eficient în crearea şi managementul unui mediu construit de înaltă calitate.” 2

E 01 – ARHITECTURA ȘI COPIII
se vor solicita propuneri pentru evenimente destinate copiilor, în cadrul cărora aceștia vor învăța, într-un mediu activ și creativ, despre noțiuni fundamentale de arhitectură și spațiu.
concursul va reprezenta procesul curatorial.
tema va fi de a organiza un eveniment din instrumentar, în baza unui buget fix pus la dispoziție de către organizatori.
proiectul va fi jurizat de membrii fondatori ai asociației de-a arhitectura.
spații posibile: casa OAR, Bastion, STRADA
instrumente: workshop, vizita pe sit, DIY, expoziţia,
oameni prezenți: arhitecți sau studenți arhitecți din cadrul programului de-a arhitectura, sau orice alt program similar, care au experiență în acest tip de eveniment; copii; părinți; membri ai comunității.

E 02 – ARHITECTURA PENTRU VIITORI ARHITECȚI
se vor solicita propuneri pentru evenimente destinate studenților, în cadrul cărora aceștia se vor informa despre ceea ce poate înseamna această profesie.
concursul va reprezenta procesul curatorial.
tema va fi de a organiza un eveniment din instrumentar, în baza unui buget fix pus la dispoziție de către organizatori.
proiectul va fi jurizat de un grup de studenți ales de Asociația de la 4, împreună cu un reprezentant al OAR.
proiectele vor trece prin dezbatere publică înainte de a fi votate.
spații posibile: casa OAR, Bastion
instrumente: workshop, conferinţa, expozitia, masa rotundă.
oameni prezenți: studenţi arhitecţi, arhitecți, profesii conexe, comunitate.

E 03 – PRACTICA STUDENȚEASCĂ: ÎNTRE EDUCAȚIE ȘI MESERIE
se vor solicita propuneri pentru practici studențești subordonate temei anualei, în cadrul cărora studenții pot deveni prezenți în breaslă și/sau comunitate.
concursul va reprezenta procesul curatorial.
tema va fi de a organiza un eveniment din instrumentar, în baza unui buget fix pus la dispoziție de către organizatori.
proiectul va fi jurizat de un grup de studenți ales de Asociația de la 4.
proiectele vor trece prin dezbatere publică înainte de a fi votate.
spații posibile: casa OAR, Bastion, STRADA,
instrumente: workshop, vizita pe sit, conferinta, expozitia.
oameni prezenți: studenţi arhitecţi, arhitecţi, cadre didactice din cadrul FAT.

E FESTIN!
se va organiza o cină la care vor fi invitați atât educatori cât și practicieni pentru a discuta într-un mediu informal despre conformitatea dintre sistemul educațional și cel profesional și despre importanța gestionării conexiunii dintre cele două sisteme.
spații posibile: casa OAR, Bastion.
instrumente: dezbaterea, masa rotundă, mâncarea/mâncatul, muzica.
oameni prezenți: membri ai mediului academic și profesional.

1 – Vincente Guallard.
2 – Politica pentru Arhitectură în România 2010-2015, OAR.