CONCURSUL TEXT DE ARHITECTURĂ, a fost jurizat separat de către: arh. Ana-Maria Zahariade (președintele juriului), arh. Francoise Pamfil, arh. Ioan Andreescu.

Opinia juriului:
Nu vreau să insist asupra calităților concursului (evidente și apreciabile) și ale lucrărilor (puse în tabelul cu comentarii). Am să pun doar câteva observații critice:
Tema PREZENT! a fost desigur foarte incitantă, ceea ce este o realizare notabilă a a_ta (de felicitat călduros!). Fiind însă și foarte largă (și vagă) tentația filozofării pe tema nelămuritei și tulburătoarei epoci actuale e foarte mare, ceea ce n-ar fi rău, dacă unii autori nu ar fi încercat să rezolve filozofic problema prezentului, a lumii și a arhitecturii pe lângă acestea. 
Ori, e bine să ne aducem aminte că nu avem pregătire de filozofi și nici cultura sistematică și disciplina de gândire necesară unui astfel de exercițiu discursiv. În cazul unor astfel de tentative, există uneori o prea mare ușurătate, o excesivă lipsă de inhibiție în folosirea conceptelor (simulacru, ornament, frumos, percepție, creație …). O minimă rigoare argumentativă ar cere, de exemplu, adoptarea teoriei /ipotezei interpretative a unui scriitor cu autoritate în materie, iar construcția propriului argument se face prin referire la aceasta. A fi original nu înseamnă că trebuie inventat tot!

Ceea ce nu înseamnă că nu au existat idei deosebit de interesante, chiar și atunci când erau mai puțin stăpânite ca argumentație.
Aș sublinia și faptul neplăcut că sunt câteva articole cam prea neîngrijite ca redactare (chiar și ortografic); nemai vorbind că e vorba de un concurs de text. 
ÎN REST: A reieșit plăcerea de a reflecta asupra momentului și de a scrie, curiozitate și seriozitate, asocieri neașteptate, o recurentă atenție la dimensiunea socială și morală a arhitecturii (referința cea mai frecventă). Această atenție e generală, chiar și acolo unde argumentația/scriitura mai șchioapătă. 
Cu marele merit de a te pune pe gânduri!”

PREMIUL SECȚIUNII: Caciuc Cosmin – „Cartările critice urbane: trei strategii”
”Temă actuală, interesantă și, mai ales, substanțială și aplicativă: o sinteză și o geometrizare critică a strategiilor care însoțesc implicarea arhitectului român în social. Criteriile acestei cartări critice (informale) se referă la modul în care este inventariată realitatea care scapă observației cuantificate și care devin mijloace de stimulare a participării. Scrisă clar și stăpânit.

MENȚIUNE: Blidariu Cristian – “CUT/PASTE, The Walking Dead”
”Interesant și original, deși nu-și propune să lămurească vreo problemă anume; mai degrabă e vorba despre spiritul timpului, sau de un acord între perspective artistice și interpretative… Viu ca scriitură și incitant. Fusion și cool! Categoric, dă de gândit. Cam expediat pe ici pe colo (prea mare raportul engleză/română). Poate, prin asta, e și mai în spiritul timpului…”

MENȚIUNE: Ionescu Bogdan – “Indiferenţă şi repetiţie”
Scena-reper/metaforă (Mies-Rosenberg), teza și argumentația sunt bine găsite și substanțiale, într-o interpretare destul de radicală. (Altminteri contrazisă chiar de alte interpretări/alți autori). Se întreabă dacă arhitectura poate fi apolitică, și chiar dacă nu se simte mai bine sub autoritarism. O demonstrație interesantă, chiar dacă pe alocuri confuză ori excesivă (pentru că încearcă să cuprindă prea mult). Starea de emergență la aceasta se referă.

 

Cartările critice urbane: trei strategiiCosmin-Caciuc

Critic. Icon. Poetic - Gabor_Ovidiu

Spresensul arhitecturii. Dimensiuni uitate ale teoriei și practicii contemporane  - Simina Anamaria Purcaru

„Vederi încântătoare” sau The Architectural Delight  - Silvia Ileana Costiuc

Indiferență-și-Repetiție - Bogdan Ionescu

… / ¨  - Claudia- Sandra Luca

Martorii evoluției – de la arhitectură la profesie. - Dan-Alexandru Bunea

CUT/ PASTE, The Walking DeadCristian Blidariu

Pași către arhitectura celuilaltCodruța Negrulescu

Căderea din timp - Movila-Andreea

TendințeValeanu Paul Vladimir

Arhitectura f(r)acturată sub imperiul fuziuniiConstantin Hostiuc

Cum afectează prezentul arhitectura tradițional romaneascăCeaciru Teodora Paula

 

 

LANSAREA CONCURSULUI TEXT DE ARHITECTURĂ a_ta 2014

Eseul câştigător al concursului pentru text de arhitectură a_ta 2014 va fi anunţat în cadrul galei de premiere a a_ta 2014 din 13 decembrie.

Organizatorii au luat această decizie în urma propunerii membrilor juriului de a juriza materialele înscrise în concurs în două etape: o etapă de preselecţie şi jurizarea finală. Cu concursul juraţilor, lista textelor preselectate va fi publicată pe site şi facebook până în data de 12 decembrie iar eseul câştigător va fi anunţat în cadrul galei de premiere a anualei.

Ne cerem scuze pentru această modificare şi vă aşteptăm la gala de premiere.

 

Filiala Timiş a OAR are plăcerea de a vă invita să participaţi la prima ediţie a concursului pentru text de arhitectură a_ta 2014. Concursul, lansat în premieră anul acesta, este deschis tuturor celor interesaţi de discursul teoretic arhitectural şi de manifestările sale în peisajul arhitectural autohton.

Ediţia din 2014 a a_ta, a cărei temă generală este “prezent!”, îşi propune ca prin această iniţiativă să stimuleze şi să promoveze textul de arhitectură, facilitând astfel un alt tip de prezenţă decât cea strict materială consacrată obiectului arhitectural. Tema concursului – abordarea critică a relaţiei dintre arhitectură şi prezentul economic, politic, social, cultural etc. în care aceasta se inserează – apare din necesitatea de a investiga şi reevalua dimensiunea temporală a arhitecturii, necesitate generată de mutaţia contemporană a figurii arhitectului din producător de obiecte în cea de manager de procese.

Participanții pot fi studenți, critici de arhitectură sau artă, profesori, filosofi, teoreticieni, sociologi sau arhitecți, urbanişti, designeri cu înclinații către teorie, etc. care pot realiza un eseu critic pe tema propusă. Premiul pentru eseul câştigător constă în suma de 2000 lei şi va fi decernat cu ocazia galei de premiere a a_ta 2014 care va avea loc în luna decembrie.

Juriul este format din 3 membri: conf. dr. arh. Francoise Pamfil, prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade, prof. dr. arh. Ioan Andreescu.

Calendarul concursului:

- lansare: 1 august

- întrebări şi răspunsuri: 1 august – 31 septembrie

(întrebările se vor trimite de către participanţi pe adresa de mail contact@anualadearhitectura.ro iar răspunsurile vor fi postate pe site-ul anualei)

- termen limită înscriere eseuri: 3 noiembrie

- jurizare: 17 noiembrie – 30 noiembrie

- anunţarea eseului câştigător: 3 decembrie

- decernarea premiului: 13 decembrie

a_ta este cel mai important eveniment din peisajul arhitectural timişorean, organizat de către Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România, acordat din Timbrul Arhitecturii. Ediţia de acest an, cu tema prezent!, intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze diferite forme de interacţiune prin intermediul unor acţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o linie temporală de 6 luni.

Pentru mai multe detalii despre desfăşurarea anualei vă puteţi adresa echipei de organizare prin intermediul adresei de mail contact@anualadearhitectura.ro sau accesând site-ul www.anualadearhitectura.ro

 

REGULAMENT

ANEXA1-Layout