CONCURS PROIECTE ȘI REALIZĂRI - opinia juriului, format din arh. Iulia Stanciu(președintele juriului), arh. Șernam Sturdza, arh. Oana Bogdan:

”Pentru îinceput, ar fi de menționat că juriul a apreciat noul format al anualei, care se defășoară pe parcursul mai multor luni ale anului, ca o agora deschisă pentru dezbateri, promovat de echipa a_ta, un exemplu care poate fi exportat și către alte filiale.

Am mai constatat o glisare de pondere între secțiuni în decursul câtorva ani, reprezentativă pentru mutația interesului și a rolului arhitectului, de la prezentarea și realizarea de obiecte, la generarea de acțiuni culturale și curatoriat de proces care implică și afectează societatea.

Astfel, a fost apreciată secțiunea de proiecte culturale, diferențiate și diverse, apărute probabil ca răspuns integrator față de situația izolată și relativ autistă a profesiei în societate.

Probabil că această expoziție concurs reprezintă doar într-o mică măsură activitatea arhitecților din zonă; cu regret am constatat că secțiunea de patrimoniu – care este unul dintre subiectele aprinse într-un oraș ca Timișoara, deși destul de puțin prezentă în partea de preselecție, a dispărut complet în finalul competiției; de asemenea, regretăm absența înscrierilor la secțiunea spațiu public.

Pentru o mai bună organizare, considerăm că modul în care au fost reprezentate diferitele secțiuni ale concursului (inclusiv cele care nu au fost reprezentate) poate face obiectul unei dezbateri independente. De asemenea, sugerăm perfecționarea formatului prin lansarea dezbaterilor pe temele proiectelor pe parcursul anului, la fața locului și acompaniate de prezentările autorilor.

Criteriile aplicate la etapa de preselecție, puse deja pe site-ul a_ta, au rămas valabile și în jurizarea finală. Conform acestor criterii, juriul a considerat că la unele secțiuni, premiul nu se poate acorda, în schimb a recompensat calitatea lucrărilor cu mențiuni, cu motivație specifică. În plus, am considerat necesar să vizităm lucrările de la secțiunile cu doar 1-2 lucrări înscrise, pentru ca acordarea premiului să aibă o apreciere concretă, nu doar pe baza panourilor prezentate.”

PREMIILE ACORDATE:

ARHITECTURĂ – ”Premiul secțiunii a fost acordat pentru proiectul La a(l)titudine (autor: Marius Miclăuș; coautori: Ovidiu Bălan, Paula Ivan, Maria Andrecencu, Raluca Nicoleta Ciobanu, Raul Andronache). Acest obiect este născut dintr-o colaborare, așa încât juriul a decis să acorde o mențiune specială celor doi ingineri, Marius Șoflete și Cornel Farcaș, în valoare de 2.000 lei.”

LOCUINȚĂ – ”Pentru a se edifica asupra proiectului (locuința C House, autor Wenczel Attila, coautor Ianko Norbert), juriul a considerat importantă vizionarea lui. Locuința s-a dovedit coerentă începând de la înscrierea îndrăzneață în context, la conceptul de articulare a funcțiunilor și a designului de interior, la precizia detalierilor. Rezultat dintr-o bună înțelegere între arhitect și client, premiul acordat se adresează amândurora.”

SPAȚIU INTERIOR – ”Considerând important proiectul Amenajarea Expoziției din Cluj(autor Vlad Gaivoronschi; coautori: Ileana Pintilie, Andrei Jecza, Razvan Bănescu, Mircea Pinte, Ovidiu Șandor, fundația Plan B, Andrei Puichiță) – un act de politică culturală și promovare imobiliară, care nu se referă strict la spațiul expozițional cât redefinește arhitectul într-un mediator pro-activ – juriul i-a acordat o Mențiune specială, în valoare de 2.000 lei.”

PROIECT – ”juriul a apreciat Reabilitatea fațadelor clădirii din strada 9 mai, nr.1, autor Codruța Negrulescu, coautori: Victor Popovici, Alexandra Garomfir, pentru analiza istorică și a contextului, considerând însă mai puțin convingătoare propunerea chiar în condițiile descrise de buget restrâns. Prin urmare, Juriul a decis recompensarea acestui proiect cu o Mențiune, pentru inițiativa de recuperare a patrimoniului, necesară în oraș. Valoarea mențiunii este de 2.000 lei.”

PROIECT CULTURAL – ”Confruntat cu o diversitate și calitate greu de departajat într-o competiție, juriul a considerat această secțiune ca definitorie pentru producția de arhitectură a anului 2014 și, prin urmare oportun să exprime acest lucru acordând premii ex-aequo tuturor celor 3 proiecte intrate în jurizare:

- PRO/light/TYPE SKYHILL COMPETITION; autor Marius Miclăuș; coautor Vlad Casian Meglei, Radu Mihai Slach. Un concurs studențesc internațional cu experiență arhitecturală totală, de la schița de concept la realizare, în interacțiune cu specialiști în diverse domenii.
Peripatetica 2014 – Timp și spațiu; autor Marius Miclăuș, Dan Vizman; coautor: Maria Dragomirescu. O temă perpetuu valabilă concentrată într-un program cu invitați remarcabili, din domenii diferite, care pune în valoare și activează un obiect de patrimoniu, teatrul din Oravița, cel mai vechi teatru din România, devenit cadru pentru acest dialog.
Proiectul 50-60Universitatea de Vest din Timișoara; autor Vlad Gaivoronschi, Rudolf Graf, Otilia Hedeșan, Marius Miclăuș, Ramona Novicov, Claudiu Toma. Un gest de recunoaștere a calității arhitecturii în contextul unor ani umbriți, o arhitectură pe lângă care se trece adesea fără nicio considerație, deși reprezintă o lecție de rigoare și profesionalism. Un proiect cu componentă didactică importantă, probabil nu întâmplător pornită din miezul Universității de Vest Timișoara.”

DIPLOMĂ – ”Juriul a acordat:
Premiul secțiunii proiectului Conversia Cinematografului “Studio” (autor: Marton Tovissi, Emoke Forro; îndrumători: Codruța Negrulescu, Cornel Farcaș, Beatrice Joger). Juriul a apreciat tema aleasă, analiza previzionară, lucrul realist în secțiune și deschiderea către oraș cu mijloace minime de încărcătură publică.
Mențiune specială proiectului Cooperativa Margina (autor: Mihail Silviu Bușe; îndrumători: Codruța Negrulescu, Cornel Farcaș). Proiectul prezintă regenerarea rurală a vecinătăților cu componentă de activare socială, cu o bună analiză a patrimoniului industrial pierdut. În condiția dispariției obiectului proiectului de la declasarea temei până la finalizarea lucrului, recomandăm autorului ca materialul documentar să fie pus, într-o formă adecvată, la dispoziția unei instituții publice și promovat ca exemplu de abordare.

Pentru aceasta secțiune juriul a redistribuit valoarea de premiere, premiul va fi de 2.000 lei și mențiunea de 1.000 lei.”

1. Arhitectură – proiecte de arhitectură realizate ce fac parte din următoarele categorii: social-culturale, instituţionale, administrative, comerciale, sportive, turistice, de agrement, de sănătate, locuire colectivă ș.a.m.d.

 2. Locuinţă – proiecte rezidenţiale unifamiliale realizate

3. Patrimoniu – proiecte realizate de reabilitare/restaurare/reconversie a unor clădiri considerate valoroase din punct vedere arhitectural

4. Spaţiu interior – proiecte de amenajări interioare realizate

5. Spaţiu public – proiecte de arhitectură realizate ce vizează spaţiul public ca subiect sau obiect al intervenţiilor

6. Proiect – proiecte şi studii de arhitectură contractate dar nerealizate, proiecte de ofertare, proiecte de idee sau proiecte de concurs (nu se poate prezenta proiectul unei clădiri deja realizate sau variante neexecutate ale acesteia)

7. Proiect cultural – acțiune culturală/ansamblu de acțiuni culturale structurate organic, realizate în anul 2014, în urma cărora s-au obținut rezultate cuantificabile, valoroase pentru profesie.

9. Diplomă – proiecte de diplomă

Pentru etapa II, predarea panourilor are loc până în data de 3 decembrie ora 16:00, la sediul OAR – str. Augustin Pacha nr.8.

Predarea digitală a materialelor se va efectua, conform regulamentului, până în data de 5 decembrie, ora 24:00.

 

Raport  preselecție

Predarea pentru prima etapă a CONCURSULUI a_ta2014 s-a încheiat în data de 16 noiembrie.Au fost predate 28 de proiecte în total, dintre care 2 au fost descalificate de către organizatori datorită faptului că nu au respectat formatul de predare

 
 

Promovarea calităţii produsului de arhitectură şi urbanism este una dintre atribuțiile legiferate ale Ordinului Arhitecților din România. Celebrarea excelenţei profesionale este un proces cultural și educativ important pentru profesie și comunitatea în care aceasta activează.

Ținând cont de contextul prezent, precum și de experiența anualelor de arhitectură precedente, propunem următoarele categorii pentru premierea excelenței în arhitectură:

Arhitectură / Locuinţă / Patrimoniu / Spaţiu interior / Spaţiul public / Proiect / Proiect cultural / Text / Diplomă

AICI puteți consulta regulamentul de concurs.

AICI veți găsi layoutul pentru panoul de expoziție, împreună cu indicațiile de completare și siglele necesare.
AICI veți găsi layoutul pentru panoul de expoziție, editabil, în format .EPS, .AI, .PDF.

Întrebări şi răspunsuri etapa 1

Întrebări și răspunsuri etapa 2

Notă:Rezultatele concursului vor fi publicate pe acest site, împreună cu planșele predate de participanți.Pentru înscrierea în etapa următoare conținutul acestei pagini va fi actualizat.
 Juriu