”Producția de arhitectură este un proces abstract care relaționează informația cu materialul, în spațiu și timp. Aceasta este misiunea arhitectului. Arhitectura reprezintă procesul, nu rezultatul” ¹

”Arhitectul este ”omul de concepție”, care are capacitatea și talentul, susținute de pregătirea profesională. de a concepe un volum (sau spațiu) construit și de a-l amplasa, în toată complexitatea sa plastico-arhitecturală și tehnico-funcționlă. (…) Pe parcursul întregii sale cariere, arhitectul își ameliorează, perfecționează cunoștințele în cadrul unui proces de formație continuă.” ²

 

P 01 – TEXT DE ARHITECTURĂ
promovarea calităţii textului despre arhitectură şi urbanism prin organizarea unui concurs cu această temă. Proiectele participante la acest demers vor fi premiate în cadrul Galei de premiere a_ta 2014, iar proiectele câștigătoare vor fi publicate de către partenerii media ai anualei. Toate textele participante vor fi publicate pe site-ul anualei.

spații posibile: platforma digitală, publicația.
instrumente: cuvântul, imaginea, textul.
oameni prezenți: arhitecți.
P 02 – CE MAI FAC ARHITECȚII?
organizarea unei platforme digitale care adună materiale despre preocupări, pasiuni, alternative de urmare a profesiei sau strategii alternative de existenţă care însumează alte forme de prezent! în comunitatea arhitecților.

spații posibile: platforma digitală, publicația.
instrumente: cuvântul, imaginea, textul.
oameni prezenți: arhitecți.
P 03 - CONFERINȚE
P 04 – GALA DE PREMIERE
Promovarea calităţii produsului de arhitectură şi urbanism este una dintre atribuțiile legiferate ale OAR. Celebrarea excelenţei profesionale este un proces cultural și educativ important pentru breaslă și comunitatea în care aceasta activează.
Ținând cont de contextul prezent, precum și de experiența anualelor de arhitectură precedente, propunem urmatoarele categorii pentru premierea excelenței în arhitectură:
Arhitectură -arhitecţi
Locuinţă -arhitecţi
Patrimoniu -arhitecţi
Spaţiu interior – arhitecţi
Proiect – arhitecţi
Text – arhitecţi
Spaţiul public – arhitecţi
Diplomă – studenţi
Proiect cultural – ONG-uri în care activează arhitecţi şi care au legatură cu mediul construit.

spații posibile: platforma digitală, casa OAR, Bastion, strada, alte locații.
instrumente: cuvântul, imaginea, textul, eticheta, premierea, conferința, posterul, expoziția, concursul.
oameni prezenți: arhitecți, profesii conexe, comunitatea.

 

1 – Vincente Guallard.
2 – Exercitarea profesiei de arhitect, ed. Simetria, ediția a II-a actualizată și completată 2006, OAR.