”Pe lângă îndeplinirea misiunilor strict profesionale, arhitectul cu drept de semnătură, care își asumă responsabilitatea, inclusiv riscul conducerii și întreținerii unui birou de arhitectură, trebuie să acționeze constant ca un bun manager pentru a putea menține în condiții de rentabilitate activitatea biroului respectiv, preocupându-se simultan atât de aspectele tehnico-profesionale cât și de cele de gestiune și administrație curentă. Pentru organizarea și conducerea biroului de arhitectură arhitectul-coordonator trebuie să aibă constant câteva preocupări principale, după cum urmează:
a – Prospectarea permanentă a pieței de proiectare / b – Formarea unei imagini pozitive a biroului de arhitectură / c – Stabilirea unor relații de parteneriat cu beneficiarii / d – Constituirea unui spirit de echipă în cadrul biroului de arhitectură / e – Stabilirea condițiilor contractuale de angajare a personalului / f – Coordonarea și elaborarea de proiecte în calitate de șef de proiect / g – Instituirea unui sistem de calitate a proiectelor elaborate / h – Stabilirea și urmărirea graficului de derulare a contractelor de proiectare / i – Stabilirea și urmărirea de către șeful de proiect a graficului de elaborare a fiecărui proiect / j – Instituirea sistemului de evidență a contractelor / k – Reprezentarea corespunzătoare a biroului de arhitectură în relațiile cu terții / l – Stabilirea de relații clar reglementate cu colaboratorii externi / m – Asigurarea evidenței financiar-contabile / n – Încheierea asigurării profesionale / o – Dotarea și echiparea biroului de arhitectură / p – Asigurarea unei biblioteci de specialitate / q – Organizarea bazei de date a biroului de arhitectură și a arhivei” ¹

În prezent cariera nu mai reprezintă un vector liniar, ascendent, sigur și ușor de urmărit. Abilitatea de a-ți reinventa profesia și capacitatea de a profesa într-o manieră creativă, care să corespundă cu nevoile societății contemporane, sunt calități încurajate tot mai mult în mediile profesionale din exterior. În acest context, dorim să adresăm problema începutului de carieră.

 

S 01 – STAGIU
organizarea unui workshop în cadrul căruia responsabili din interiorul organizației să prezinte într-o manieră activă, care este definiția, scopul și metodologia corectă, posibile așteptări, experiențe ale acestei etape din formarea unui arhitect.

spații posibile: casa OAR, Bastion
instrumente: workshop, conferința, masa rotundă.
oameni prezenți: studenţi arhitecţi în an terminal, proaspeți absolvenți, arhitecți stagiari, îndrumători de stagiu.

 

S 02 – PROFESIA, MINUS ARHITECTURĂ.
organizarea unor workshopuri în cadrul cărora se dorește prezentarea și dezbaterea proceselor si implicatiilor ce țin de conceperea și administrarea formelor de exercitare a profesiei. (context legislativ, controlul calitatii, eficienta etc.)

spații posibile: casa OAR, Bastion
instrumente: workshop, conferința.
oameni prezenți: studenţi arhitecţi, stagiari, arhitecți, profesioniști din domenii conexe.

 

S FESTIN!
se va organiza o dezbatere informală despre începutul carierei de arhitect în mediul contemporan.

spații posibile: casa OAR, Bastion.
instrumente: dezbaterea, masa rotundă, mâncarea/mâncatul, muzica.
oameni prezenți: membrii ai mediului academic și profesional.

 

1 – Exercitarea profesiei de arhitect, ed. Simetria, ediția a II-a actualizată și completată 2006, OAR.