Evenimentele derulate în cadrul a_ta 2014 se structurează în patru categorii majore: EDUCAŢIE, START, PROFESIE, STRADA. Acestea  fac o trimitere clară la receptorii evenimentelor şi acţiunilor anualei: a_ta 2014 încearcă să se adreseze unui public cât mai larg şi mai variat, indiferent de vârstă sau de profesie. În al doilea rând, această opţiune este justificată de importanţa pe care categoriile mai sus menţionate o au relativ la perceperea breslei, atât din interior cât şi din exterior – prin problematizarea acestora, urmărim conştientizarea necesităţii corelării lor şi a beneficiilor posibil rezultante din această corelare.

Evenimentele culturale ce se vor desfăşura în categoria educaţiei, vor fi adresate pe de o parte copiilor şi părinţilor acestora şi pe de alta, studenţilor arhitecţi, arhitecţilor, cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Arhitectură, profesiilor conexe şi comunităţii. Pe lângă evenimente destinate

copiilor, în cadrul cărora aceștia vor învăța, într-un mediu activ și creativ, despre noțiuni fundamentale de arhitectură și spațiu, se vor solicita propuneri pentru practici studențești subordonate temei anualei, prin intermediul cărora studenții pot deveni prezenți în breaslă și/sau comunitate. Nu în ultimul rând, educaţia va avea parte şi de o masă rotundă desfăşurată într-un mediu informal, la care vor fi invitați atât educatori cât și practicieni, pentru a se dezbate conformitatea dintre sistemul educațional şi cel profesional și importanța gestionării conexiunii lor.

În cadrul categoriei start, ne propunem o serie de acţiuni care vor trata problematica debutului în profesie, precum şi aspecte mai puţin vizibile ale practicii profesionale. Astfel, start se va lansa printr-o masă rotundă – o masă (cină) informală cuplată cu o dezbatere asupra acestor subiecte şi va continua prin organizarea unor conferinţe pe tema stagiului adresate proaspăt absolvenţilor şi stagiarilor. Acestea vor fi urmate de o serie de prezentări şi discuţii tratând posibile strategii de start în profesie dedicate tinerilor practicieni, în luna octombrie.

Categoria profesie va cuprinde o serie de conferinţe desfăşurate în lunile noiembrie-decembrie, adresate întregului corp profesional şi nu numai. Acest capitol va include şi un proces documentar al cărui scop va fi reliefarea preocupărilor alternative ale arhitecţilor. Tot în această perioada va fi montată şi vernisată expoziţia-concurs a anualei. Categoria profesie se va încheia în luna decembrie cu gala de premiere, care va constitui şi evenimentul final al întregului proiect.

În cadrul categoriei strada ne propunem organizarea în luna octombrie a unei conferinţe având ca temă spaţiul public şi înţelegerea semnificaţiei acestuia în societatea contemporană, cu aplicare pe contextul local. Acest eveniment va fi susţinut de o succesiune de activităţi conexe organizate de parteneri în stradă (ca spaţiu generic) pe parcursul verii şi se va încheia cu o masă rotundă – o dezbatere şi o masă informală similară celor din cadrul evenimentele anterioare, adresată de această dată comunităţii şi tuturor utilizatorilor acestui spaţiu critic.

Ne propunem ca prin această desfăşurare de evenimente, de intensităţi diferite, plasate pe o linie temporală de 6 luni, destinate unui public cât mai larg şi într-o formă cât mai deschisă, a_ta să devină un proces cu o dinamică ascendentă al cărui scop este în acest an adresarea unui apel la prezenţă.

BLOG