Anuala timișoreană de arhitectură este cel mai important eveniment profesional organizat de către Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecţilor din România, cu sprijinul financiar al O.A.R.

Obiectivul principal al Anualei este recunoaşterea şi promovarea excelenţei în arhitectură şi, implicit prin aceasta, reliefarea unor modele de practică profesională demne de urmat.

Ne adresăm în principal comunităţii profesionale dar un deziderat major al proiectului îl reprezintă atragerea interesului publicului larg asupra arhitecturii de calitate şi implicarea acestuia în fenomenul arhitectural, al cărui utilizator este de fapt. În acest scop, evenimentele organizate au o dimensiune publică – expoziţiile, dezbaterile, workshopurile, conferinţele sunt deschise tuturor celor interesaţi.

Tema anualei de anul acesta – prezent! – pleacă de la acest deziderat, generând  o formă de curatoriat care evidentiaza si in acelasi timp pune sub semnul întrebării diferite procese importante din parcursul unui arhitect printr-un context: formarea sa și modul în care își construiește cariera, relațiile cu comunitatea, proiectele, discursul, etc.

Aceluiași tip de proces i-au fost supuse și CONFERINȚELE – reprezentând o colecție de moduri de a practica diferite, interesante fie prin maniera în care parcursul profesional în sine a fost construit, fie prin modul în care arhitectul a ales să se asocieze sau să se conecteze la comunitate, fie prin rafinamentul discursului arhitectural raportat la contextul fizic și teoretic din prezent.

 

ARHITECȚI DESPRE ARHITECTURĂ reprezintă deci o colecție de moduri diferite de a înțelege ce înseamnă arhitectura în prezent.

Înainte de a participa la eveniment, vă invităm să parcurgeți descrierile celor 8 invitați:

 

21 noiembrie, ora 17:00

Unu La Unu – București

Fala atelier – Porto

Space Caviar – Genova

DPR – Barcelona

 

22 noiembrie, ora 17:00

edit! – Praga

XML – Amsterdam

Raphael Zuber – Chur

die Baupiloten – Berlin

Proiectul CE MAI FAC ARHITECŢII, urmărind tema prezent!,este materializat printr-o colecţie de poveşti ale unor arhitecţi care şi-au orientat curiozităţile, gândurile, existenţa (şi) spre activităţi remarcabile care reprezintă forme alternative de prezenţă în comunitate.

În cadrul proiectului, arhitecții sunt invitați să împărtăşească propriile experienţe legate de preocupările personale, privitoare la arhitectură şi influenţa acesteia asupra activităţii alternative pe care o practică. În acest scop, au fost adresate următoarele întrebări suport:

 

 • Cum v-aţi prezenta celor care nu vă cunosc?
 • Ce moment v-a determinat să alegeţi arhitectura?
 • Care este contribuţia arhitecturii în formarea dumneavoastră personală?
 • Cum aţi prezenta activitatea dumneavoastră alternativă celor care nu sunt familiari cu ea?
 • Cum aţi ajuns de la arhitectură la activitatea dumneavoastră alternativă?
 • Cum consideraţi că se influenţează reciproc cele două activităţi?
 • În ce măsură sunteţi prezent în cele două activităţi?

 

Rezultatul acestui proces este colectat şi publicat digital periodic până la finalul ediţiei a_ta 2014.

 

 

CONCURSUL TEXT DE ARHITECTURĂ, a fost jurizat separat de către: arh. Ana-Maria Zahariade (președintele juriului), arh. Francoise Pamfil, arh. Ioan Andreescu.

Opinia juriului:
Nu vreau să insist asupra calităților concursului (evidente și apreciabile) și ale lucrărilor (puse în tabelul cu comentarii). Am să pun doar câteva observații critice:
Tema PREZENT! a fost desigur foarte incitantă, ceea ce este o realizare notabilă a a_ta (de felicitat călduros!). Fiind însă și foarte largă (și vagă) tentația filozofării pe tema nelămuritei și tulburătoarei epoci actuale e foarte mare, ceea ce n-ar fi rău, dacă unii autori nu ar fi încercat să rezolve filozofic problema prezentului, a lumii și a arhitecturii pe lângă acestea. 
Ori, e bine să ne aducem aminte că nu avem pregătire de filozofi și nici cultura sistematică și disciplina de gândire necesară unui astfel de exercițiu discursiv. În cazul unor astfel de tentative, există uneori o prea mare ușurătate, o excesivă lipsă de inhibiție în folosirea conceptelor (simulacru, ornament, frumos, percepție, creație …). O minimă rigoare argumentativă ar cere, de exemplu, adoptarea teoriei /ipotezei interpretative a unui scriitor cu autoritate în materie, iar construcția propriului argument se face prin referire la aceasta. A fi original nu înseamnă că trebuie inventat tot!

Ceea ce nu înseamnă că nu au existat idei deosebit de interesante, chiar și atunci când erau mai puțin stăpânite ca argumentație.
Aș sublinia și faptul neplăcut că sunt câteva articole cam prea neîngrijite ca redactare (chiar și ortografic); nemai vorbind că e vorba de un concurs de text. 
ÎN REST: A reieșit plăcerea de a reflecta asupra momentului și de a scrie, curiozitate și seriozitate, asocieri neașteptate, o recurentă atenție la dimensiunea socială și morală a arhitecturii (referința cea mai frecventă). Această atenție e generală, chiar și acolo unde argumentația/scriitura mai șchioapătă. 
Cu marele merit de a te pune pe gânduri!”

PREMIUL SECȚIUNII: Caciuc Cosmin – „Cartările critice urbane: trei strategii”
”Temă actuală, interesantă și, mai ales, substanțială și aplicativă: o sinteză și o geometrizare critică a strategiilor care însoțesc implicarea arhitectului român în social. Criteriile acestei cartări critice (informale) se referă la modul în care este inventariată realitatea care scapă observației cuantificate și care devin mijloace de stimulare a participării. Scrisă clar și stăpânit.

MENȚIUNE: Blidariu Cristian – “CUT/PASTE, The Walking Dead”
”Interesant și original, deși nu-și propune să lămurească vreo problemă anume; mai degrabă e vorba despre spiritul timpului, sau de un acord între perspective artistice și interpretative… Viu ca scriitură și incitant. Fusion și cool! Categoric, dă de gândit. Cam expediat pe ici pe colo (prea mare raportul engleză/română). Poate, prin asta, e și mai în spiritul timpului…”

MENȚIUNE: Ionescu Bogdan – “Indiferenţă şi repetiţie”
Scena-reper/metaforă (Mies-Rosenberg), teza și argumentația sunt bine găsite și substanțiale, într-o interpretare destul de radicală. (Altminteri contrazisă chiar de alte interpretări/alți autori). Se întreabă dacă arhitectura poate fi apolitică, și chiar dacă nu se simte mai bine sub autoritarism. O demonstrație interesantă, chiar dacă pe alocuri confuză ori excesivă (pentru că încearcă să cuprindă prea mult). Starea de emergență la aceasta se referă.

 

Cartările critice urbane: trei strategiiCosmin-Caciuc

Critic. Icon. Poetic - Gabor_Ovidiu

Spresensul arhitecturii. Dimensiuni uitate ale teoriei și practicii contemporane  - Simina Anamaria Purcaru

„Vederi încântătoare” sau The Architectural Delight  - Silvia Ileana Costiuc

Indiferență-și-Repetiție - Bogdan Ionescu

… / ¨  - Claudia- Sandra Luca

Martorii evoluției – de la arhitectură la profesie. - Dan-Alexandru Bunea

CUT/ PASTE, The Walking DeadCristian Blidariu

Pași către arhitectura celuilaltCodruța Negrulescu

Căderea din timp - Movila-Andreea

TendințeValeanu Paul Vladimir

Arhitectura f(r)acturată sub imperiul fuziuniiConstantin Hostiuc

Cum afectează prezentul arhitectura tradițional romaneascăCeaciru Teodora Paula

 

 

LANSAREA CONCURSULUI TEXT DE ARHITECTURĂ a_ta 2014

Eseul câştigător al concursului pentru text de arhitectură a_ta 2014 va fi anunţat în cadrul galei de premiere a a_ta 2014 din 13 decembrie.

Organizatorii au luat această decizie în urma propunerii membrilor juriului de a juriza materialele înscrise în concurs în două etape: o etapă de preselecţie şi jurizarea finală. Cu concursul juraţilor, lista textelor preselectate va fi publicată pe site şi facebook până în data de 12 decembrie iar eseul câştigător va fi anunţat în cadrul galei de premiere a anualei.

Ne cerem scuze pentru această modificare şi vă aşteptăm la gala de premiere.

 

Filiala Timiş a OAR are plăcerea de a vă invita să participaţi la prima ediţie a concursului pentru text de arhitectură a_ta 2014. Concursul, lansat în premieră anul acesta, este deschis tuturor celor interesaţi de discursul teoretic arhitectural şi de manifestările sale în peisajul arhitectural autohton.

Ediţia din 2014 a a_ta, a cărei temă generală este “prezent!”, îşi propune ca prin această iniţiativă să stimuleze şi să promoveze textul de arhitectură, facilitând astfel un alt tip de prezenţă decât cea strict materială consacrată obiectului arhitectural. Tema concursului – abordarea critică a relaţiei dintre arhitectură şi prezentul economic, politic, social, cultural etc. în care aceasta se inserează – apare din necesitatea de a investiga şi reevalua dimensiunea temporală a arhitecturii, necesitate generată de mutaţia contemporană a figurii arhitectului din producător de obiecte în cea de manager de procese.

Participanții pot fi studenți, critici de arhitectură sau artă, profesori, filosofi, teoreticieni, sociologi sau arhitecți, urbanişti, designeri cu înclinații către teorie, etc. care pot realiza un eseu critic pe tema propusă. Premiul pentru eseul câştigător constă în suma de 2000 lei şi va fi decernat cu ocazia galei de premiere a a_ta 2014 care va avea loc în luna decembrie.

Juriul este format din 3 membri: conf. dr. arh. Francoise Pamfil, prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade, prof. dr. arh. Ioan Andreescu.

Calendarul concursului:

- lansare: 1 august

- întrebări şi răspunsuri: 1 august – 31 septembrie

(întrebările se vor trimite de către participanţi pe adresa de mail contact@anualadearhitectura.ro iar răspunsurile vor fi postate pe site-ul anualei)

- termen limită înscriere eseuri: 3 noiembrie

- jurizare: 17 noiembrie – 30 noiembrie

- anunţarea eseului câştigător: 3 decembrie

- decernarea premiului: 13 decembrie

a_ta este cel mai important eveniment din peisajul arhitectural timişorean, organizat de către Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România, acordat din Timbrul Arhitecturii. Ediţia de acest an, cu tema prezent!, intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze diferite forme de interacţiune prin intermediul unor acţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o linie temporală de 6 luni.

Pentru mai multe detalii despre desfăşurarea anualei vă puteţi adresa echipei de organizare prin intermediul adresei de mail contact@anualadearhitectura.ro sau accesând site-ul www.anualadearhitectura.ro

 

REGULAMENT

ANEXA1-Layout

 

 

“Antreprenoriatul este procesul de recunoaştere a oportunităţilor şi de achiziţie a resurselor care duc la crearea noului.”

Evenimentul S_FESTIN închide categoria START din cadrul a_ta 2014 şi urmează imediat  “Profesiei minus arhitectură”.  Un eveniment conceput participativ, este compus din MASA ROTUNDĂ si FESTIN, în succesiune imediată.

Miza intregului eveniment este de a genera dezbateri pe temele importante, deconectate (sau nu) de obiectul de arhitectura. Subiectele au o pondere mare in practica arhitecturii dar discutiile, foarte prezente in alte profesii sau ramuri ale industriilor creative, sunt rare şi fără structură în profesia noastră.   

MASA ROTUNDĂ aşeaza alături arhitecţii din ţară şi arhitecţi timişoreni, invitaţi pentru a dialoga deschis despre ‘birouri’ de arhitectura, sub moderarea arh. Adrian Soare. Subiecte precum: strategii de antreprenoriat, comunicare, relaţii interprofesionale, colaborări cu alte profesii, administrarea unui birou de arhitectură, biografiile inceputurilor birourilor, importanta identitatii biroului, strategii de atragere a clientilor etc. se vor dezbate public si pot fi subiectul sau pretextul intrebarilor dvs.  

FESTINUL închide seara şi va genera oportunitatea unor discuţii informale între participanti, invitati si pulic, într-o atmosfera relaxata, despre ‘biroul’ de arhitectură.

a_ta 2014, cu tema prezent!, include evenimente structurate în 4 categorii majore în funcţie de publicul cărora li se adresează: EDUCAŢIE, START, PROFESIE şi STRADĂ. Evenimentul Profesie minus arhitectură face parte din categoria START şi este dedicat tinerilor arhitecţi, aflaţi la începutul carierei, precum şi tuturor celor interesaţi de ceea ce înseamnă antreprenoriat şi management în arhitectură.

Obiectivul seriei de conferinţe Profesie minus arhitectură este de a introduce în atenţia publicului managementul unui birou de arhitectură ca factor important în economia funcţionării acestuia. Prin prezentarea a trei cazuri specifice (trei conferenţiari, trei birouri de arhitectură de anverguri diferite: S- small, M- medium, respectiv L- large) dorim să evidenţiem problematicile manageriale aferente diferitelor scări de mărime corespunzând birourilor considerate.

Subiecte precum strategii de antreprenoriat şi comunicare, relaţii interprofesionale, tipuri de colaborări, administrarea efectivă a unui birou de arhitectură sunt doar câteva dintre topicurile pe care vă invităm să le urmăriţi în cadrul conferinţelor.

Evenimentul va avea loc vineri, în data de 10 octombrie. Structura conferinţei consistă în cele trei prezentări S, M, L urmate de o sesiune de întrebări şi răspunsuri pe subiectele propuse de conferenţiari. În seara zilei de 10 octombrie, vă invităm să luaţi parte la evenimentul FESTIN-START; un festin ad litteram în cadrul căruia discuţiile iniţiate la conferinţe vor continua informal, într-o atmosferă relaxată.

Pentru orice alte întrebări sau detalii referitoare la eveniment, vă stăm la dispoziţie prin adresa de contact contact@anualadearhitectura.ro.

S 01 – STAGIU - vineri 3 octombrie, mansarda Bastionului Theresia.

Seria de evenimente din această toamnă începe cu o discuţie despre START-ul în profesie.

Invitaţii vor discuta rolul stagiului în formarea profesională urmărind: definiţia, scopul şi metodologia corectă, posibile aşteptări, mize şi experienţe ale acestei etape în formarea unui arhitect.

ora 16.00      ■     arh. Ștefan Bortnowski – vicepreședinte OAR, coordonator al grupului de lucru ‘Educație și pregătire profesională’  va prezenta:Viziunea OAR asupra accesului la profesie, stagiaturii și a formării continue.”

Sesiune întrebări şi răspunsuri.

ora 17.30      ■     Pauză de cafea

ora 18.00      ■     arh. Iulia Maria Nistor membru Consiliul Teritorial OAR filiala Sibiu-Vâlcea, arh. Alexandru Găvozdea președinte OAR filiala Sibiu-Vâlcea, arh. Bogdan Demetrescu vicepreședinte OAR filiala Timiș vor discuta noua metodologie de stagiu în cadrul unui workshop aplicat pe urmatoarele teme:

 • Scopul stagiului din perspectiva stagiarului si mentorului/angajatorului.
 • Mizele mentorului/angajatorului în îndrumarea stagiarilor.
 • Structura stagiului, importanţa fiecărei etape, structurarea şi monitorizarea modulelor de stagiu.
 • Responsabilităţi: stagiar, mentor/angajator, Ordinul Arhitecţilor.
 • Transferul scoala-OAR, un mod de organizare local.

Intâlnirea constituie şi prilejul strângerii de feedback-uri din partea stagiarilor şi angajatorilor cu scopul înbunătăţirii accesului la profesie.

 

“E_FESTIN“ face parte din categoria de evenimente din cadrul a_ta 2014 care se orientează către EDUCAŢIE încercând să propună spre dezbatere “conformitatea dintre sistemul educaţional în arhitectură și cadrul practicii profesionale.”

Recunoscând amploarea subiectului dar şi importanţa gestionării conexiunii dintre cele două sisteme, pornim prin a genera platforma unui fragment de dialog şi un precedent de polemică publică.

 

Moderator:

conf. dr. Arh. Francoise PAMFIL

predă proiectare de arhitectură din 1994 la UAUIM, facultatea de Arhitectură.  Este profesor invitat în cadrul AEEA, la Columbia University, Deft University, TU-Eindhoven și Liechtenstein University.

Invitați:

șef lucr. dr. arh. Cristina CONSTANTIN

șef de lucrări în cadrul Departamentului Introducere în Proiectarea de Arhitectură UAIM, autor al tezei de doctorat “Arhitectura dinaintea arhitecturii. Note despre începutul proiectului”.

lect. dr. arh. Ionuț NEDELCU

lector în cadrul Departamentului Introducere în Proiectarea de Arhitectură UAIM.

teza de doctorat: “O privire asupra sustenabilitatii invatarii arhitecturii”

dipl. ing. arh. Benjamin KOHL

îndrumător la disciplina proiectare de arhitectură din cadrul Facultății de Arhitectură și
Urbanism (Universitatea Tehnică din Cluj)

dr. arh. Cristian BLIDARIU

de 10 ani îndrumător  în cadrul atelierului de proiectare al anului 1, iar din 2010 decan de an.

prof. dr. arh. Vlad GAIVORONSCHI

din 2008 este membru în Comisia de Practică a Profesiunii a Uniunii Internaționale a Arhitecților.

 

Program:

17.00 -19.00 Dezbatere “conformitatea dintre sistemul educaţional în arhitectură și cadrul practicii profesionale.”

19.00 -19.30 Prezentare Alukonigstahl  - partener a-ta 2014 sectiunea EDUCATIE

20.00 – FESTIN – spațiul ADETIM din cadrul Bastionului Theresia.

P O V E S T E D E P A T R I M O N I U

BISERICI INLEMNITE DIN BANAT.

Restaurarea bisericii din lemn “Cuvioasa Paraschieva”, Crivina de Sus

 „Amintirea trecutului este esenţială pentru simţul nostru de identitate: [...] a cunoaşte ceea ce am fost confirmă ceea ce suntem”, scria istoricul David Lowenthal. Am fost o cultură a lemnului, a respectului pentru valori, a tradiţiei/moştenirilor. Ce a mai rămas din acestea? (Pentru cine) merită ele redescoperite?

PENTRU CINE: Pentru bănăţenii care îşi pot redescoperi istoria regională, identitatea locală, povestea personală, cu potenţial de a se extinde şi în celelalte regiuni. Povestea merge mai departe… înapoi în timp.

CE: Povestea celei mai vechi biserici de lemn din Banat, aflată nu doar la limita dintre judeţe, ci la limita dintre istorii, la limita dintre mărire şi cădere.

Bisericuţa de lemn din Crivina de Sus, din zona Făgetului, este datată în anul 1670, fiind o construcţie de referință în arhitectura vernaculară, de importanţă majoră pentru comunitatea acelor vremuri, dar şi pentru patrimoniul naţional actual. Biserica este clasată monument de interes național, tip A TM-II-A06214.

Astăzi biserica se află într-o stare de degradare ce poate fi stopată prin intervenţii cât mai rapide, pentru a o reda nu doar localnicilor, ci tuturor celor care se simt legaţi de această parte de ţară.

CUM:

 

A. INTERVENȚII DIRECTE.În cadrul atelierului interdisciplinar Crivina de Sus 3-13 august 2014, Asociaţia Peisagiştilor din România a propus următoarele măsuri pentru a repune bisericuţa în drepturile iniţiale:

Acces principal

În parteneriat cu Primăria Pietroasa și comunitatea locală s-a realizat drenarea zonei mlaștinoase de pe drumul principal de acces înspre biserică, s-au curățat canalele de scurgere a apelor din apropierea drumului, iar drumul s-a pietruit.

Acoperire provizorie a bisericii

Au început analizele și studiile în vederea realizării proiectului tehnic de restaurare, pentru care s-a obținut din partea Consiliului Județean Timiș un Certificat de Urbanism. Lucrările au presupus realizarea unui releveu de detaliu și o scanare 3D a bisericii cu inventarierea și descrierea tuturor degradărilor. S-au făcut teste de fundare la fața locului, montându-se două fundații prefabricate din oțel.

Monumente funerare în cimitir

Monumentele funerare degradate căzute, au fost relevate, iar de-a lungul atelierului de sculptură în lemn s-au realizat martori ai câtorva monumente valoroase din lemn, prezente în cimitir. Tot în cadrul atelierului de sculptură în lemn s-a refăcut crucea centrală din cimitir, ridicată în cinstea eroilor căzuți în război.

Gard din nuiele împletite

S-a continuat gardul din nuiele împletite început în cadrul atelierului interdisciplinar din 2013.

B. CAMPANII LOCALE DE CONSTIENTIZARE ÎN CE PRIVEȘTE IMPORTANȚA PATRIMONIULUI

Proiectul a avut un impact deosebit în rândul comunității locale, anul acesta, încercându-se o implicare mai mare a locuitorilor în activitățile proiectului. Toate acestea, în timp, vor crește aprecierea „crivinenților” față de valorile culturale locale și vor readuce biserica ortodoxă ca reper central al comunității din Crivina de Sus.

 

ÎNVĂȚARE INFORMALĂ

Dacă în România actuală se pune foarte puțin accent pe valoarea metdelor informale de învățare, seria de ateliere interdisciplinare organizate la Crivina de Sus (2013, 2014) demonstrează contrariul. Anul acesta participarea a fost diversă, s-au înscris participanți studenți din București și Timișoara, de la patru instituții de învățământ superior și cinci specializări. Metoda propusă în cadrul atelierului din 2013 și perfecționată anul acesta, cu aplicații concrete ziua și prezentări/discuții relaxate seara, au reușit să convingă o serie de invitați, specialiști în domeniul patrimoniului și teoreticieni, prezentările acestora provocând o serie de dezbateri.

În continuare amintim câteva dintre temele propuse spre dezbatere:

 

Arh. Raluca MUNTEANU, Reprezentant al Fundației Pro Patrimonio și coordonator al proiectului 60 Biserici de lemn (București), “ Factori de degradare a  lemnului”, “Principii de conservare a structurilor din lemn”;

Arh. Gabi PANASIU, Reprezentant Universitatea de Auhitectură și Urbanism „Ion Mincu ” București, „Conservarea Patrimoniului” ;

Lect. Univ. Dr. Gabriel Kelemen, Facultatea de Arte și Design Timișoara, “Chip, Masca, Pareidolie“ și Instalația de artă “Ancora, Crucea si Peștele“;

Smaranda SCORȚARU –”Despre cântece tradiționale ritualice”;

Prof. Univ. Dr. Daniel VIGHI, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), ”Amintiri despre patrimoniu”;

Prof.Univ.Dr. Otilia HEDEŞAN, Etnolog, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), “rom.biserică.Schiță pentru un traiect lingvistic și cultural“;

Arh. Sorin CIURARIU, Director Direcția de Urbanism, Primăria Municipiului Timișoara, “Despre astronomie, urbanism si invarianți urbani“;

Prof. dr. arh. Liliana ROȘIU, Universitatea ‘Politehnica’ din Timișoara, Facultatea de Arhitectură, “Biserici de lemn din Banat”;

Prof.Univ.Dr. Smaranda VULTUR, Antropolog, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT);

 

CE (VA) REZULTA:

Dincolo de aspectul filantropic, investiţia în patrimoniul cultural naţional şi în restaurarea acestuia este o modalitate de a reda unei regiuni (în acest caz) identitatea, este o investiţie în mai multe generaţii, este modalitatea de a ne asigura legătura cu urmaşii.

În mod mai concret, restaurarea patrimoniului duce şi la dezvoltare comunitară, regională, marşându-se în principal de unicitatea şi specificul zonei, marcate tocmai prin acest patrimoniu. Bisericile de lemn din zona Făgetului conferă tocmai acest aspect deosebit şi particularitate ariei Banatului.

Patrimoniul cultural poate ajuta la dezvoltarea sau stabilizarea unui brand local (şi mai) puternic, marcat de trăsături definitorii precum: valoare, tradiţie, moştenire. Cea mai veche construcţie de lemn din Banat nu poate lipsi, în opinia noastră, din construcţia unui astfel de brand.

Zona unde este situată bisericuţa de lemn este una extrem de pitorească, ofertantă sub aspectul peisajului natural, dar bogată şi sub aspectul patrimoniului imaterial (obiceiuri păstrate şi astăzi, poveşti fascinante despre personaje mitologice), cu potenţial pentru dezvoltarea unui turism rural. Este o muncă de pionierat, care poate deveni, în timp, exemplu de bune practici pentru ce înseamnă nu doar salvarea patrimoniului, ci salvarea unei întregi regiuni.

 

 


În urma procesului de jurizare, juriul a ales drept proiect câștigător al concursului E03 – PRACTICA STUDENȚEASCĂ, proiectul BISERICI ÎNLEMNITE.

Procesul verbal al juriului poate fi găsit AICI.

 

 

Descarcă documentația de concurs format .PDF

TEMA E03 PRACTICA STUDENȚEASCĂ

E03 ANEXA 1 – FORMAT

E03 ANEXA 2 – REGULAMENTUL DE PRACTICĂ UPT

 

Anexe la regulamentul de practiă U.P.T.

CONVENŢIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ
 
ATESTAT DE PRACTICĂ
 
 
 
PRACTICA STUDENŢEASCĂ
 
01. Anuala de arhitectură – context
Anuala timișoreană de arhitectură - a_ta - este un eveniment organizat de către Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecţilor din România, acordat din Timbrul Arhitecturii.Proiectul a debutat în 2004 printr-o reuniune de mici dimensiuni numită “Seara Arhitecturii”. De atunci, a_ta a devenit o manifestare care își propune să recunoască excelenţa în practica locală premiind arhitectura de calitate în cadrul unor evenimente festive. Expunerea discursului arhitectural local a fost completată mereu de conferinţele anuale, care au încercat să lărgească graniţele contextului în care operăm.a_ta 2014 intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze diferite forme de interacţiune prin intermediul unor acţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o linie temporală de 6 luni. Întregul proiect va fi compus din mai multe evenimente, coagulate în patru categorii importante pentru perceperea breslei: educaţie, start, profesie, stradă.Tema anualei – “prezent!” – apare ca o posibilă abordare a contextului interior, în perpetuă tranziţie, în care absenţa a devenit cea mai lizibilă formă a prezenţei/prezentului. Aceasta are două înţelesuri concomitente: unul legat de spaţiu, altul legat de timp – care este de faţă, aflat acolo unde se vorbește sau se face ceva respectiv care are loc în timpul de faţă, actual.a_ta 2014 își propune, prin această atitudine, să dezvolte platformele de comunicare dintre diverse grupuri de interes și, implicit, extinderea și activarea comunităţilor interesate de temele spaţiului construit.Întelegând educaţia de arhitectură ca interes important al breslei arhitecţilor şi practica studenţească ca o componentă importantă a educaţiei de arhitectură, a_ta 2014 se implică în sprijinirea unui demers de practică studenţească – ca rezultat al unui concurs de idei.Mai multe detalii despre anuala de arhitectură de anul acesta puteţi afla accesând adresa de web sau urmărind pagina de facebook.
 
02. Practica studenţească – obiective
Prin prezentul eveniment solicităm propuneri pentru practici studenţești convergente cu tema anualei, în cadrul cărora studenţii pot deveni prezenţi în breaslă și/sau comunitate. Ne interesează deci valoarea practicii ca element de legătură dintre educaţie și profesie sau ca mijloc de inserţie al studenţilor în profesie.*
Educaţia este vitală în obţinerea durabilităţii şi a calităţii mediului. Pentru aceasta este necesară dezvoltarea în cadrul comunităţii a capacităţii de înţelegere a arhitecturii, peisagisticii şi amenajării urbane, precum şi a proceselor de modelare a mediului nostru. Această politică are rolul de a promova un context în care cetăţenii să aibă încredere şi să aibă capacitatea de a se angaja eficient în crearea şi managementul unui mediu construit de înaltă calitate.”  - Politica pentru arhitectură în România 2010-2015.
În structura evenimentelor propuse ne interesează să regăsim următoarea atitudine: să consideraţi evenimentul din perspectiva breslei; să consideraţi modul în care evenimentul se raportează la diferite comunităţi; să consideraţi valoarea didactică a evenimentului; să daţi dovadă de pragmatism și capacitate de bună organizare; să prezentaţi de la început o listă de obiective și rezultate preconizate.
Astăzi, figura arhitectului nu mai poate fi percepută doar în termeni de «producător de obiecte», ci mai degrabă ca şi «strateg de procese». În fapt, problema nu se mai reduce la a crea o formă, locală sau globală (de a o închide, finisa, completa sau decora), ci mai degrabă la a genera regulile jocului. Strategul dezvoltă o logică evolutivă pentru structuri incomplete, aflate într-o perpetuă – sau virtuală – metamorfoză: structuri – cum ar fi însuşi cea a oraşului contemporan – în continuă transformare, recuperare şi modernizare. Procese, deci, în loc de întâmplări.” Manuel Gausa
Practica studenţească face parte din categoria de evenimente “Educaţie” care își va propune generarea unor dezbateri, la limita dintre Educaţie și Profesie.

03. Calendar
30.05 – lansarea concursului în cadrul evenimentului SERI(I)LE D’ARC şi în mediile digitale.
30.05 – 09.06 – elaborarea propunerilor
09.06, ora 24:00 – predarea propunerilor la adresa: 
contact@anualadearhitectura.ro
10.06- ora 12:00 publicarea propunerilor pe 
facebook/anuala timişoreană de arhitectură.
10.06 – 12.06, ora 12:00 – perioada în care se pot vota proiectele, în mediul digital - 
facebook/anuala timişoreană de arhitectură.
12.06 – jurizarea proiectelor votate
12.06, ora 24:00 – publicarea rezultatelor pe site-ul anualei
Intervalul de execuţie a proiectului de practică: 30 iunie – 15 august.
Vă puteţi adresa echipei de organizare, pentru întrebări referitoare la acest eveniment, prin intermediul adresei de mail contact@anualadearhitectura.ro, până la data de 08.06.
 
04. Juriu
reprezentant al OAR filiala Timiş:  Rudolf Graef
Echipa de organizare a_ta 2014: Oana Simionescu, Bogdan Isopescu, Simina Cuc, Jianu Robert, Cristina Milici, Alexandru Cozma, Anda Maier si Sergiu Sabău.
reprezentant al Asociaţiei de la 4: Adrian Foltean
 
05. Predarea
Conceptul și propunerea de practică pot fi prezentate, după preferinţele participantului, prin orice instrumente considerate potrivite: text, fotografie, simulări foto, desene, etc., folosind formatul pus la dispoziţie - ANEXA 1 (A4)
Numărul de pagini este la latitudinea participantului cu condiţia predării unui singur fişier PDF.
In orice situaţie prezentarea trebuie să conţină, obligatoriu, următoarele piese:
- se vor prezenta conceptul practicii și obiectivele sale didactice prin intermediul unui text descriptiv.
- se va prezenta o simulare de buget pentru cei 1000 de lei puși la dispoziţie de organizatori, și se va preciza existenţa unor fonduri suplimentare dacă este cazul. Finanţarea din partea OAR filiala Timiș, prin programul a_ta 2014, se poate adăuga la resurse financiare existente sau obţinute prin sponsorizări, donaţii etc.
- se va preciza numărul de locuri disponibile pentru studenţi arhitecţi, precum și pentru alte specializări dacă este cazul.
- se va preciza perioada în care se va desfășura practica
- se va preciza locaţia practicii
- se vor preciza facilităţile oferite în cadrul practicii: cazare, masă, transport, diurnă, etc.
- se vor prezenta costurile practicii din perspectiva studentului
- se vor preciza abilităţile necesare, din partea studentului, pentru a putea participa la practică, precum și abilităţile dobândite în urma efectuării practicii
- se vor preciza beneficiile acestui proiect din perspectiva celor 3 parteneri: Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Timiș; Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara; participantul la practică.
- se va prezenta un acord de principiu între organizatorul de practică și un cadru didactic al Facultăţii de Arhitectură, care va coordona practica, conform regulamentului de practică al UPT - 
ANEXA 2
- în cazul în care practica se bazează pe diverse parteneriate, se vor prezenta acorduri de principiu cu posibilii parteneri
- prezentarea va conţine un scurt CV al organizatorului de practică, respectiv al coordonatorului colectivului de organizare
 
06. Criterii de evaluare
- importanţa evenimentului din perspectiva breslei arhitecţilor.
- comunităţile ţintite de proiect.
- valoarea practicii ca parte din procesul didactic.
- capacitatea de organizare a practicii, aparentă din documentaţia predată.
- rezultatele preconizate.
 
07. Regulament de participare
Eligibilitate:
Participarea la concurs este deschisă oricui: cadre didactice, asociaţii, studenţi, grupuri formale sau grupuri informale, din cadrul sau din afara profesiei de arhitect, respectând următoarele condiţii:
Regulament general:
- pentru ca practica să fie posibilă se va prezenta un acord de principiu între organizatorul de practică și un cadru didactic al Facultăţii de Arhitectură, care va coordona practica, conform regulamentului de practică al UPT.
- organizatorul practicii se va obliga să respecte regulamentul de practică al UPT în ceea ce privește organizarea practicii - 
ANEXA 2
- organizatorul practicii se obligă să predea la concurs toate piesele cerute, respectând layout-ul pus la dispoziţie. Predarea pe alt tip de format, sau predarea în formă incompletă va atrage după sine descalificarea, respectiv omiterea propunerii din procesul de jurizare.
- în urma jurizării, câștigătorul se obligă să semneze un contract cu organizatorul concursului, în cadrul căruia se vor stabili obligaţiile părţilor. Doar în urma semnării contractului câștigarea concursului devine validă, și se poate proceda spre acordarea sumei de 1000 lei, stabilită ca premiu prin prezenta temă de concurs.
- în cazul în care părţile nu pot ajunge la consens în ceea ce privește semnarea contractului în termen de 10 zile lucrătoare de la anunţarea câștigătorului pe site-ul 
www.anualadearhitectura.ro, premiul – respectiv suma de 1000 lei – se va acorda proiectului de pe locul 2.
- în cazul în care completul de jurizare va considera că niciunul dintre proiecte nu întrunește condiţiile necesare pentru a putea fi premiat, acesta își rezervă dreptul de a nu acorda premiul întâi.
- premiul concursului constă în suma de 1000 lei care va fi folosită exclusiv pentru a bugeta activităţile presupuse de practică
- în suma de 1000 lei nu pot fi prevăzute cheltuieli pentru organizarea practicii: remuneraţii organizator, cheltuieli de întreţinere a vreunei locaţii, transport, cazare, diurnă sau protocol pentru organizatorul de practică.
- participantul la concurs se obligă să respecte calendarul concursului.
- se pot adresa întrebări referitoare la prezenta documentaţie, doar prin intermediul adresei de contact pusă la dispoziţie mai sus.
 
timelineE03-02
 
 
Înapoi

Timpul alocat pregătirii aplicațiilor s-a încheiat și termenul de predare a trecut!

Mulțumim participanților pentru interesul arătat concursului și vă invităm să parcurgeți aplicațiile mai jos:

(re)PREZNTam ABSENTa

pavilionCDL

workshop fotografie

workshop portofoliu

”Educaţia este vitală în obţinerea durabilităţii şi a calităţii mediului. Pentru aceasta este necesară dezvoltarea în cadrul comunităţii a capacităţii de înţelegere a arhitecturii, peisagisticii şi amenajării urbane, precum şi a proceselor de modelare a mediului nostru. Această politică are rolul de a promova un context în care cetăţenii să aibă încredere şi să aibă capacitatea de a se angaja eficient în crearea şi managementul unui mediu construit de înaltă calitate.”  - Politica pentru arhitectură în România 2010-2015.
 

E02 REGULAMENT ARHITECTURA PENTRU VIITORI ARHITECTI  fişier format .PDF

Înapoi