PROFESIE

14Sep 2014

08 noiembrie. ORA 17.00

SALA DE ŞEDINŢE – CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ.

Conferinţele a_ta au făcut parte din programul obişnuit al anualelor precedente și s-au orientat aproape exclusiv, cu tematica lor, spre interiorul profesiei. a_ta 2014, cu tema “prezent!”, îşi propune să creeze premisele unui obicei, de întâlnire publică, care aduce perspective “din afară” în faţa comunității arhitecţilor locali. Alte profesii sunt invitate să reflecteze asupra condiţiei prezentului în arhitectură şi/sau arhitectului în prezent. Întelegem importanţa echipării arhitecţilor cu instrumente diverse necesare gestionării unor procese din ce în ce mai complexe care adesea depăşesc limitele (considerate) obişnuite ale practicii profesionale. Poziţionări politice (în sensul propriu) ca formă de participare, credem, vor conduce la augmentarea poziţiei arhitectului şi a profesiei în cadrul dezbaterii şi deciziei publice.

La prima ediţie ne propunem o discuţie despre activism, civism, resursele profesiei noastre în dialogul politic, despre arhitectură şi politicile publice, despre reflexe şi obiceiuri în raport cu autorităţile publice.

 

Formatul evenimentului: fiecare invitat susţine o conferinţă de 30-40 de minute.

Conferinţele sunt urmate de o sesiune de discuţii, moderate, cu posibilitatea ulterioară a publicului de a dialoga cu invitaţii.

ora 17.00 CONFERINŢE

ŞERBAN ŢIGĂNAS - arhitect

ANAMARIA VRABIE – economist, analist urban

VINTILĂ MIHĂILESCU – antropolog

CONSTANTIN HOSTIUC – critic de artă

ora 19.00 – 19.15 pauză

ora 19.15 -20.30 DISCUŢIE MODERATĂ DE SERBAN ŢIGĂNAŞ

01Sep 2014

Filiala Timiş a OAR are plăcerea de a vă invita să participaţi la prima ediţie a concursului pentru text de arhitectură a_ta 2014. Concursul, lansat în premieră anul acesta, este deschis tuturor celor interesaţi de discursul teoretic arhitectural şi de manifestările sale în peisajul arhitectural autohton.

Ediţia din 2014 a a_ta, a cărei temă generală este “prezent!”, îşi propune ca prin această iniţiativă să stimuleze şi să promoveze textul de arhitectură, facilitând astfel un alt tip de prezenţă decât cea strict materială consacrată obiectului arhitectural. Tema concursului – abordarea critică a relaţiei dintre arhitectură şi prezentul economic, politic, social, cultural etc. în care aceasta se inserează – apare din necesitatea de a investiga şi reevalua dimensiunea temporală a arhitecturii, necesitate generată de mutaţia contemporană a figurii arhitectului din producător de obiecte în cea de manager de procese.

Participanții pot fi studenți, critici de arhitectură sau artă, profesori, filosofi, teoreticieni, sociologi sau arhitecți, urbanişti, designeri cu înclinații către teorie, etc. care pot realiza un eseu critic pe tema propusă.
Premiul pentru eseul câştigător constă în suma de 2000 lei şi va fi decernat cu ocazia galei de premiere a a_ta 2014 care va avea loc în luna decembrie.
Juriul este format din 3 membri: conf. dr. arh. Francoise Pamfil, prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade, prof. dr. arh. Ioan Andreescu.

Regulamentul concursului:

http://anualadearhitectura.ro/wp-content/uploads/2014/05/regulament-text-de-arhitectura-a_ta-2014.pdf

Calendarul concursului:

- lansare: 1 august
- întrebări şi răspunsuri: 1 august – 31 august
(întrebările se vor trimite de către participanţi pe adresa de mail contact@anualadearhitectura.ro iar răspunsurile vor fi postate pe site-ul anualei)
- termen limită înscriere eseuri: 3 noiembrie
(eseurile se vor preda on-line prin intermediul formularului de pe site-ul http://anualadearhitectura.ro/ro/p01-text-de-arhitectura/)
- jurizare: 17 noiembrie – 30 noiembrie
- anunţarea eseului câştigător: 3 decembrie
- decernarea premiului: 12 decembrie

Detalii despre concus:

http://anualadearhitectura.ro/ro/p01-text-de-arhitectura/

29Jun 2014


CARTOLINA_PRINT

Fișier în format .PDF, gramaj recomandat pentru print pe suport alb 250g/mp.

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE – ARHITECŢI DESPRE PREZENT

 

Filiala Timiş a Ordinului Arhitectilor din România are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la proiectul “ARHITECŢI DESPRE PREZENT”, derulat în cadrul anualei timişorene de arhitectură a_ta 2014 cu tema prezent!. Vă provocăm ca prin completarea cartolinei anexate, să vă exprimaţi viziunea asupra semnificaţiei prezentului în arhitectură. Scopul acestei iniţiative este ca împreună să înţelegem această semnificaţie – astfel vom putea deveni mai prezenţi, atât în cadrul breslei cât şi în contextul general în care activăm.

 

“ARHITECŢI DESPRE PREZENT” reprezintă o formă de comunicare cu membri ai breslei din trei tipuri de context diferite: local, naţional şi internațional. Participanţii sunt invitaţi să ilustreze pe cartolinele puse la dispoziţie, un răspuns la întrebarea: ”Cum percepeţi prezentul în arhitectură?”. Răspunsurile vor fi colectate şi arhivate, atât fizic cât şi digital, pe categorii ce ţin de locaţia de unde provin. Ulterior, vor fi expuse printr-un prim eveniment în Timişoara și interpretate de participanţii la eveniment şi de comunitatea virtuală nou creată. Colecţia rezultată va fi disponibilă şi în mediul digital pe www.anualadearhitectura.ro.

 

Proiectul materializat prin acest chestionar grafic aduce împreună, în mediul digital și spațial, arhitecți care își trăiesc meseria și prezentul diferit. Provocându-vă să vă exprimaţi viziunea prin desen, ca răspuns la aceeași întrebare simplă, încercăm să obținem statistic, cultural și emoțional o imagine mai largă asupra semnificației prezentului pentru breaslă.

 

Instrucţiuni de completare:

Vă rugăm să ilustraţi pe versoul cartolinei ataşate, un răspuns la întrebarea: Cum percepeţi prezentul în arhitectură? (schiţă, desen sau orice altă formă grafică)

 

Program de desfăşurare “ARHITECŢI DESPRE PREZENT”:

- lansarea proiectului: 29 iunie 2014

- data-limită de primire a cartolinelor:   3 noiembrie 2014

- expoziţia ARHITECŢI DESPRE PREZENT: 10 noiembrie 2014

 

a_ta este cel mai important eveniment din peisajul arhitectural timişorean, organizat de către Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România, acordat din Timbrul Arhitecturii. Ediţia de acest an, cu tema prezent!, intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze diferite forme de interacţiune prin intermediul unor acţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o linie temporală de 6 luni.

Pentru mai multe detalii despre desfăşurarea anualei vă puteţi adresa echipei de organizare prin intermediul adresei de mail contact@anualadearhitectura.ro sau accesând site-ulwww.anualadearhitectura.ro.

 

Cu deosebită consideraţie,

Oana Simionescu

coordonator a_ta 2014

29Jun 2014

CARTOLINA_PRINT-01CARTOLINA_PRINT

Fișier în format .PDF, dimensiune finală 140x100mm, gramaj recomandat pentru print pe suport alb 300g/mp.

 

 

ARHITECŢI DESPRE PREZENT

Cum percepeţi prezentul în arhitectură?

 

În prezent, limitele în care ne desfășurăm  activitatea sunt tot mai moi. Iar datorită evoluției tehnologiilor timpul are un ritm tot mai accelerat. În acest context, ne întrebăm cum s-a schimbat arhitectura și cum o vedeți voi, cei din breaslă, în prezent!

Prin intermediul proiectului ARHITECȚI DESPRE PREZENT vă invităm să vă exprimaţi grafic viziunea, ca răspuns la întrebarea: Cum percepeţi prezentul în arhitectură?

Dorim să colecționăm cât mai multe impresii personale, pentrua putea construi o imagine de ansamblu asupra modului în care este percepută, în acest timp și spațiu, arhitectura.

Rezultatul acestui proces va fi colectat, arhivat și expus în cadrul anualei timișorene de arhitectură. Prima expoziție va avea loc la Timișoara, în data de 10 noiembrie 2014. Din acest considerent, vă rugăm să ne trimiteți cartolinele completate până la data de 3 noiembrie 2014. Colecţia rezultată va fi disponibilă şi în mediul digital pewww.anualadearhitectura.ro.

Cartolinele se vor distribui cu ajutorul secretariatelor filialelor OAR regionale de unde le veţi putea ridica, respectiv preda odată completate. Cartolinele se pot trimite şi direct, prin poştă sau curier, la adresa înscrisă deja pe verso.

Proiectul “ARHITECŢI DESPRE PREZENT”, este derulat în cadrul anualei timişorene de arhitectură, a_ta 2014, cu tema prezent!, organizată de către OAR Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al OAR, acordat din Timbrul Arhitecturii.

 

a_ta este cel mai important eveniment din peisajul arhitectural timişorean, organizat de către Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România, acordat din Timbrul Arhitecturii. Ediţia de acest an, cu tema prezent!, intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze diferite forme de interacţiune prin intermediul unor acţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o linie temporală de 6 luni.
 
Pentru mai multe detalii despre desfăşurarea anualei vă puteţi adresa echipei de organizare prin intermediul adresei de mail contact@anualadearhitectura.ro sau accesând site-ul www.anualadearhitectura.ro.

 

10Jun 2014

Conceptul ediţiei 2014 a a_ta este “prezent!”. Dublul sens al acestui cuvânt vine în contrast cu o stare de fapt definită de absenţa acută a dialogului, a implicării, în ultimă instanţă absenţa profesiei din mediul în care activează. Evenimentul de lansare a anualei va avea loc pe data de 16 iunie, orele 18:30, la Casa Artelor, str. Augustin Pacha nr. 8, Timişoara. Cu acest prilej va avea loc vernisajul expoziţiei retrospective a_ta 2007-2013- o inedită perspectivă de ansamblu asupra proiectelor nominalizate la ediţiile precedente a_ta.

07Jun 2014

Basic Google Maps Placemarks error: JavaScript and/or CSS files aren't loaded. If you're using do_shortcode() you need to add a filter to your theme first. See the FAQ for details.

 

Promovarea publică și diseminarea arhitecturii de calitate este unul dintre obiectivele Ordinului Arhitecţilor din România.

“Arhitectură de Calitate”  propune construirea unor arhive digitale si materiale, documentare a realizărilor, evaluate în Timișoara, ca exemple de bună practică profesională. Misiunea arhivei, prin publicarea ei, este promovarea arhitecturii către publicul general.

În faza iniţială, platforma, va găzdui proiectele premiate şi nominalizate în cadrul a_ta, ediţiile 2007-2013. Platforma poate deveni în timp reper de orientare în contextul practicii profesionale locale. Proiectele prezentate vor fi localizate pe hartă permițând descoperirea lor în spaţiul real.

24May 2014

Anuala timișoreană de arhitectură este cel mai important eveniment profesional organizat de către Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecţilor din România, cu sprijinul financiar al O.A.R.

Obiectivul principal al Anualei este recunoaşterea şi promovarea excelenţei în arhitectură şi, implicit prin aceasta, reliefarea unor modele de practică profesională demne de urmat.

Ne adresăm în principal comunităţii profesionale dar un deziderat major al proiectului îl reprezintă atragerea interesului publicului larg asupra arhitecturii de calitate şi implicarea acestuia în fenomenul arhitectural, al cărui utilizator este de fapt. În acest scop, evenimentele organizate au o dimensiune publică – expoziţiile, dezbaterile, workshopurile, conferinţele sunt deschise tuturor celor interesaţi.

Tema anualei de anul acesta – prezent! – pleacă de la acest deziderat, generând  o formă de curatoriat care evidentiaza si in acelasi timp pune sub semnul întrebării diferite procese importante din parcursul unui arhitect printr-un context: formarea sa și modul în care își construiește cariera, relațiile cu comunitatea, proiectele, discursul, etc.

Aceluiași tip de proces i-au fost supuse și CONFERINȚELE – reprezentând o colecție de moduri de a practica diferite, interesante fie prin maniera în care parcursul profesional în sine a fost construit, fie prin modul în care arhitectul a ales să se asocieze sau să se conecteze la comunitate, fie prin rafinamentul discursului arhitectural raportat la contextul fizic și teoretic din prezent.

 

ARHITECȚI DESPRE ARHITECTURĂ reprezintă deci o colecție de moduri diferite de a înțelege ce înseamnă arhitectura în prezent.

Înainte de a participa la eveniment, vă invităm să parcurgeți descrierile celor 8 invitați:

 

21 noiembrie, ora 17:00

Unu La Unu – București

Fala atelier – Porto

Space Caviar – Genova

DPR – Barcelona

 

22 noiembrie, ora 17:00

edit! – Praga

XML – Amsterdam

Raphael Zuber – Chur

die Baupiloten – Berlin

24May 2014

Proiectul CE MAI FAC ARHITECŢII, urmărind tema prezent!,este materializat printr-o colecţie de poveşti ale unor arhitecţi care şi-au orientat curiozităţile, gândurile, existenţa (şi) spre activităţi remarcabile care reprezintă forme alternative de prezenţă în comunitate.

În cadrul proiectului, arhitecții sunt invitați să împărtăşească propriile experienţe legate de preocupările personale, privitoare la arhitectură şi influenţa acesteia asupra activităţii alternative pe care o practică. În acest scop, au fost adresate următoarele întrebări suport:

 

  • Cum v-aţi prezenta celor care nu vă cunosc?
  • Ce moment v-a determinat să alegeţi arhitectura?
  • Care este contribuţia arhitecturii în formarea dumneavoastră personală?
  • Cum aţi prezenta activitatea dumneavoastră alternativă celor care nu sunt familiari cu ea?
  • Cum aţi ajuns de la arhitectură la activitatea dumneavoastră alternativă?
  • Cum consideraţi că se influenţează reciproc cele două activităţi?
  • În ce măsură sunteţi prezent în cele două activităţi?

 

Rezultatul acestui proces este colectat şi publicat digital periodic până la finalul ediţiei a_ta 2014.

 

 

24May 2014

CONCURSUL TEXT DE ARHITECTURĂ, a fost jurizat separat de către: arh. Ana-Maria Zahariade (președintele juriului), arh. Francoise Pamfil, arh. Ioan Andreescu.

Opinia juriului:
Nu vreau să insist asupra calităților concursului (evidente și apreciabile) și ale lucrărilor (puse în tabelul cu comentarii). Am să pun doar câteva observații critice:
Tema PREZENT! a fost desigur foarte incitantă, ceea ce este o realizare notabilă a a_ta (de felicitat călduros!). Fiind însă și foarte largă (și vagă) tentația filozofării pe tema nelămuritei și tulburătoarei epoci actuale e foarte mare, ceea ce n-ar fi rău, dacă unii autori nu ar fi încercat să rezolve filozofic problema prezentului, a lumii și a arhitecturii pe lângă acestea. 
Ori, e bine să ne aducem aminte că nu avem pregătire de filozofi și nici cultura sistematică și disciplina de gândire necesară unui astfel de exercițiu discursiv. În cazul unor astfel de tentative, există uneori o prea mare ușurătate, o excesivă lipsă de inhibiție în folosirea conceptelor (simulacru, ornament, frumos, percepție, creație …). O minimă rigoare argumentativă ar cere, de exemplu, adoptarea teoriei /ipotezei interpretative a unui scriitor cu autoritate în materie, iar construcția propriului argument se face prin referire la aceasta. A fi original nu înseamnă că trebuie inventat tot!

Ceea ce nu înseamnă că nu au existat idei deosebit de interesante, chiar și atunci când erau mai puțin stăpânite ca argumentație.
Aș sublinia și faptul neplăcut că sunt câteva articole cam prea neîngrijite ca redactare (chiar și ortografic); nemai vorbind că e vorba de un concurs de text. 
ÎN REST: A reieșit plăcerea de a reflecta asupra momentului și de a scrie, curiozitate și seriozitate, asocieri neașteptate, o recurentă atenție la dimensiunea socială și morală a arhitecturii (referința cea mai frecventă). Această atenție e generală, chiar și acolo unde argumentația/scriitura mai șchioapătă. 
Cu marele merit de a te pune pe gânduri!”

PREMIUL SECȚIUNII: Caciuc Cosmin – „Cartările critice urbane: trei strategii”
”Temă actuală, interesantă și, mai ales, substanțială și aplicativă: o sinteză și o geometrizare critică a strategiilor care însoțesc implicarea arhitectului român în social. Criteriile acestei cartări critice (informale) se referă la modul în care este inventariată realitatea care scapă observației cuantificate și care devin mijloace de stimulare a participării. Scrisă clar și stăpânit.

MENȚIUNE: Blidariu Cristian – “CUT/PASTE, The Walking Dead”
”Interesant și original, deși nu-și propune să lămurească vreo problemă anume; mai degrabă e vorba despre spiritul timpului, sau de un acord între perspective artistice și interpretative… Viu ca scriitură și incitant. Fusion și cool! Categoric, dă de gândit. Cam expediat pe ici pe colo (prea mare raportul engleză/română). Poate, prin asta, e și mai în spiritul timpului…”

MENȚIUNE: Ionescu Bogdan – “Indiferenţă şi repetiţie”
Scena-reper/metaforă (Mies-Rosenberg), teza și argumentația sunt bine găsite și substanțiale, într-o interpretare destul de radicală. (Altminteri contrazisă chiar de alte interpretări/alți autori). Se întreabă dacă arhitectura poate fi apolitică, și chiar dacă nu se simte mai bine sub autoritarism. O demonstrație interesantă, chiar dacă pe alocuri confuză ori excesivă (pentru că încearcă să cuprindă prea mult). Starea de emergență la aceasta se referă.

 

Cartările critice urbane: trei strategiiCosmin-Caciuc

Critic. Icon. Poetic - Gabor_Ovidiu

Spresensul arhitecturii. Dimensiuni uitate ale teoriei și practicii contemporane  - Simina Anamaria Purcaru

„Vederi încântătoare” sau The Architectural Delight  - Silvia Ileana Costiuc

Indiferență-și-Repetiție - Bogdan Ionescu

… / ¨  - Claudia- Sandra Luca

Martorii evoluției – de la arhitectură la profesie. - Dan-Alexandru Bunea

CUT/ PASTE, The Walking DeadCristian Blidariu

Pași către arhitectura celuilaltCodruța Negrulescu

Căderea din timp - Movila-Andreea

TendințeValeanu Paul Vladimir

Arhitectura f(r)acturată sub imperiul fuziuniiConstantin Hostiuc

Cum afectează prezentul arhitectura tradițional romaneascăCeaciru Teodora Paula

 

 

LANSAREA CONCURSULUI TEXT DE ARHITECTURĂ a_ta 2014

Eseul câştigător al concursului pentru text de arhitectură a_ta 2014 va fi anunţat în cadrul galei de premiere a a_ta 2014 din 13 decembrie.

Organizatorii au luat această decizie în urma propunerii membrilor juriului de a juriza materialele înscrise în concurs în două etape: o etapă de preselecţie şi jurizarea finală. Cu concursul juraţilor, lista textelor preselectate va fi publicată pe site şi facebook până în data de 12 decembrie iar eseul câştigător va fi anunţat în cadrul galei de premiere a anualei.

Ne cerem scuze pentru această modificare şi vă aşteptăm la gala de premiere.

 

Filiala Timiş a OAR are plăcerea de a vă invita să participaţi la prima ediţie a concursului pentru text de arhitectură a_ta 2014. Concursul, lansat în premieră anul acesta, este deschis tuturor celor interesaţi de discursul teoretic arhitectural şi de manifestările sale în peisajul arhitectural autohton.

Ediţia din 2014 a a_ta, a cărei temă generală este “prezent!”, îşi propune ca prin această iniţiativă să stimuleze şi să promoveze textul de arhitectură, facilitând astfel un alt tip de prezenţă decât cea strict materială consacrată obiectului arhitectural. Tema concursului – abordarea critică a relaţiei dintre arhitectură şi prezentul economic, politic, social, cultural etc. în care aceasta se inserează – apare din necesitatea de a investiga şi reevalua dimensiunea temporală a arhitecturii, necesitate generată de mutaţia contemporană a figurii arhitectului din producător de obiecte în cea de manager de procese.

Participanții pot fi studenți, critici de arhitectură sau artă, profesori, filosofi, teoreticieni, sociologi sau arhitecți, urbanişti, designeri cu înclinații către teorie, etc. care pot realiza un eseu critic pe tema propusă. Premiul pentru eseul câştigător constă în suma de 2000 lei şi va fi decernat cu ocazia galei de premiere a a_ta 2014 care va avea loc în luna decembrie.

Juriul este format din 3 membri: conf. dr. arh. Francoise Pamfil, prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade, prof. dr. arh. Ioan Andreescu.

Calendarul concursului:

- lansare: 1 august

- întrebări şi răspunsuri: 1 august – 31 septembrie

(întrebările se vor trimite de către participanţi pe adresa de mail contact@anualadearhitectura.ro iar răspunsurile vor fi postate pe site-ul anualei)

- termen limită înscriere eseuri: 3 noiembrie

- jurizare: 17 noiembrie – 30 noiembrie

- anunţarea eseului câştigător: 3 decembrie

- decernarea premiului: 13 decembrie

a_ta este cel mai important eveniment din peisajul arhitectural timişorean, organizat de către Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România, acordat din Timbrul Arhitecturii. Ediţia de acest an, cu tema prezent!, intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze diferite forme de interacţiune prin intermediul unor acţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o linie temporală de 6 luni.

Pentru mai multe detalii despre desfăşurarea anualei vă puteţi adresa echipei de organizare prin intermediul adresei de mail contact@anualadearhitectura.ro sau accesând site-ul www.anualadearhitectura.ro

 

REGULAMENT

ANEXA1-Layout